Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ


ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

Ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικηγόρους του Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους εν ισχύ κανονισμούς, αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα που παρέμειναν υπό κράτηση είτε ως υπόδικοι είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση του υπό αναφορά οδηγού ζητήθηκαν και λήφθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Φυλακών.

Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα οδηγό ενημέρωσης των νεοεισερχόμενων κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς συμβίωσης μέσα στη φυλακή. Ο οδηγός στοχεύει να απαντήσει με απλή κατανοητή γλώσσα σε κάποιες αρχικές απλές ερωτήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα ενός κρατούμενου.

Θα ακολουθήσει η μετάφραση του σε γλώσσες που κατανοούν οι αλλοδαποί κρατούμενοι των φυλακών και η επανέκδοσή του.
GUIDE OF PRISONER’S FIRST CONTACT

The Guide of Prisoner’s First Contact was prepared by the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) and lawyers of the Association of the Protection of the Rights of Prisoners & Ex-Prisoners, taking in consideration the articles of the existing legislation and the rules and regulations in force, as well as real experiences gained from having contact with persons who remained in custody either as detainees pending trial or convicts in the Central Prisons of the Republic of Cyprus.

It is noted that for the publication of this guide we requested and received the views of the Department of Prisons.

This is a guide to inform new detainees / prisoners about their rights, obligations, and rules of safe cohabitation within the prison. The guide aims to answer, in a plain and simple language, some initial simple questions about prisoner's rights.

This will be followed by translations into languages understood by foreign prison inmates and will be reissued.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGUIDE OF PRISONERS FIRTS CONTACT_GREEK.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatGUIDE OF PRISONERS FIRTS CONTACT_ENGLISH.pdf