Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Equinet.


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 18 Μαρτίου 2022 διαδικτυακά στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη του Equinet.