Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies Countering Ethnic Profiling»

Ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Equality Bodies Countering Ethnic Profiling».

Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το Eαπinet και την Open Society Justice Initiative και κατά τη διάρκεια του έγινε παρουσίαση της έννοιας της διάκρισης βάσει εθνοτικού προφίλ, παρατέθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και αναζητήθηκαν καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Νοεμβρίου 2018, στις Βρυξέλλες.