Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στη Γενική Συνέλευση του European Network of National Human Rights Institutions


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο διήμερο συνέδριο της Γενικής Συνέλευσης του European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) στις Βρυξέλλες, για πρώτη φορά, ως πλήρες μέλος, με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις αποφάσεις της Συνέλευσης, μετά την αναβάθμιση του θεσμού του Επιτρόπου ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) καθεστώτος (status) A.