Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Σειρά εκπαιδεύσεων με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών / καταναγκαστικών γάμων»


Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργάνωσε σειρά εκπαιδεύσεων προς δημόσιους υπαλλήλους πρώτης γραμμής.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, το εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα «Καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων με σκοπό την τέλεση εικονικών / καταναγκαστικών γάμων» πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και απευθυνόταν στους λειτουργούς τέλεσης γάμων στα δημαρχεία της Επαρχίας Λάρνακας και στα μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Λάρνακας (αντίστοιχο εκπαιδευτικό εργαστήρι είχε πραγματοποιηθεί και στις 31 Μαΐου 2017).


Σε συνέχεια της συνεργασίας των πιο πάνω υπηρεσιών, στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στην Πάφο, αντίστοιχα, νέα σειρά εκπαιδεύσεων εκπαιδεύσεις με θέμα τον έγκαιρο εντοπισμό και την παραπομπή των υποθέσεων εμπορίας προσώπων.