Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συμμαχίας Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (GANHRI 2023 Annual Meeting) της Διεθνούς Συμμαχίας Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI ), οι εργασίες της οποίας λαμβάνουν χώρα μεταξύ 14 και 16 Μαρτίου στη Γενεύη, με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου ως πλήρες μέλος στις εργασίες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, για πρώτη φορά μετά την αναβάθμιση του Θεσμού με A Status.

Κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα του GANHRI 2023 Annual Meeting πραγματοποιούνται οι συναντήσεις των περιφερειακών Δικτύων (Regional Network Meetings) και η Επίτροπος παρίσταται στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Network of National Human Rights Institutions).Συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (GANHRI 2023 Annual Meeting) της Διεθνούς Συμμαχίας Εθνικών Αρχών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Global Alliance of National Human Rights Institutions – GANHRI ).

Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα της Συνέλευσης, το τελευταίο μέρος ήταν αφιερωμένο στις Εθνικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (National Human Rights Institutions – NHRI) που κατά το 2022 αξιολογήθηκαν, βάσει των Αρχών των Παρισίων, με καθεστώς (status) A.

Σε αυτό το πλαίσιο επιδόθηκαν πιστοποιητικά στις χώρες των οποίων τα NHRI τους αξιολογήθηκαν/διαπιστεύτηκαν με Α status, μεταξύ των οποίων και στην Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman