Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Λειτουργού του Γραφείου με τις Project Manager & Assistant του European Union Agency for Fundamental Rights


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και ο Λειτουργός Α΄ του Γραφέιου της κ. Γιώργος Κακότας, είχαν συνάντηση με τις Project Manager & Assistant του European Union Agency for Fundamental Rights κ.κ. Katarina Lughofer και Vasiliki Moukanaki, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε διεξοδική συζήτηση για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, τις συνθήκες που επικρατούν στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτητές ασύλου.

Περαιτέρω, συζητήθηκαν ατομικές περιπτώσεις παραπόνων που αφορούν στα πιο πάνω θέματα.