Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακά Εργαστήρια Επιτροπών/Λειτουργών Ισότητας σε σχέση με τον Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία


Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε Διαδικτυακά Εργαστήρια Επιτροπών/Λειτουργών Ισότητας σε σχέση με τον Κώδικα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.