Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παραβιάση του δικαιώματος σε εργασία και απασχόληση λόγω αναπηρίας που υπέστη εργοδοτούμενη από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.»