Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του ODIHR με θέμα "Addressing Intolerance and Other Security Challenges to Minority Communities: Building Communities of Trust in (Post-)Crisis Situations".


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το ODIHR με θέμα"Addressing Intolerance and Other Security Challenges to Minority Communities: Building Communities of Trust in (Post-)Crisis Situations".