Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Στις 7 Δεκεμβρίου 2018, η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη πραγματοποίησε παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, στα πλαίσια του μαθήματος τους για εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.