Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

EU FRA Fundamental Rights Report 2022

Relevant References to the Commissioner in EU FRA Fundamental Rights Report 2022

(full references in the ReportHERE)page 33: «Various EU Member States asked NHRIs to participate in planning the use of EU funds and monitoring their spending…In Cyprus, the Commissioner for Administration and the Protection for Human Rights cooperates with the Managing Authority. All project proposals have to receive a compliance certificate from the Commissioner in order to be eligible for selection and receive co-financing by the EU Funds».

page 83: «Besides incidents linked to the pandemic, reports that equality bodies and public bodies published in 2021 in Albania,21 Cyprus,22 Slovakia23 and Spain24 highlighted an increase in online hate speech. »


[note 22: Cyprus, Commissioner for Administration and Protection of Human Rights (2021), ‘Τοποθέτηση αναφορικά με τη ρητορική που προάγει το ρατσισμό και τη ξενοφοβία και τις ειδικότερες προεκτάσεις που έχει η ρητορική αυτή όταν αναπτύσσεται στο διαδίκτυο’, 14 July 2021.]

page 83: «In Cyprus, following a racist incident against a black football player, the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights recalled the responsibility of the State to apply preventive and combative measures in football and in sports and to protect victims of such incidents. »31


[note 31: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (2021), Ex-officio Intervention regarding the elimination of racist incidents from football and the wider field of sports (Aυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητάς και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών περιστατικών από το ποδόσφαιρο και ευρύτερα από το χώρο του αθλητισμού), 31 December 2021.]

page 93: «In Cyprus, the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights launched an online campaign regarding hate speech and freedom of expression. »142


[note 142: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (2021), Informative/Awareness Campaign Hatred/Hate Speech & Freedom of Expression.]

page 204: «The UN,72 the Council of Europe Commissioner for Human Rights,73 the Cypriot Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights74 and the Cypriot Commissioner for Children’s Rights75 raised the issue of inadequate reception conditions and the detention of children in Cyprus. »


[note 74: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), Report concerning the visit at the Reception and Accommodation Center in “Pournara” in Kokkinotrimithia (Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας) 4 December 2021.]

page 245: «An Intervention was submitted by the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), regarding distance education of children attending to Special Units of Primary Education Schools. »51


[note 51: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) (Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2021), Intervention of Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), within the framework of her jurisdiction as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and as an Equality Body, regarding distance education of children attending to Special Units of Primary Education Schools, 2021]

page 249: «In Cyprus, the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) launched an Awareness Campaign regarding “Equal Participation of Persons with Disabilities in Elections”. Specifically, an Own Initiative Report was submitted about the civil rights of persons with disabilities and their equal participation in elections. An information leaflet was also prepared and published with information about the rights of persons with disabilities before and during election procedures. The Report and the leaflet were sent to all implicated public authorities, to the representative organizations of persons with disabilities and to the political parties. The information leaflet has been prepared in audio format as well. »76


[note 76: Cyprus, Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman) (Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) (2021), Awareness Campaign: Equal Participation of Persons with Disabilities in Εlections, 2021]