Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+


Η Λειτουγός του Γραφείου κ. Μαρία Δημητρίου συμμετείχε στην εκπαίδευση με θέμα « Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου για την Εμφάνιση και Συχνότητα Περιστατικών Σεξουαλικής Παρενόχλησης», στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Μαίου 2022, στην Βαρκελώνη, Ισπανία.