Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου Equinet Equality Law Roundtable


Στις 14/10/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη παρακολούθησε διαδικτυακά το σεμινάριο Equinet Equality Law Roundtable