Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του Equinet (Working Group Equality Law)


Στις 16/11/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του Equinet (Working Group Equality Law)