Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού τoυ Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet για τη Στρατηγική Αξιοποίηση (από τις Αρχές Ισότητας) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης


Ο Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Δώρος Δωροθέου, συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη Στρατηγική Αξιοποίηση (από τις Αρχές Ισότητας) των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 3-5 Απριλίου και διοργανώθηκε από το Equinet στα κεντρικά γραφεία του Facebook στην Ιρλανδία.