Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο με θέμα «20th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons»


Ο Λειτουργός Α του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας συμμετείχε σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, με θέμα: «20th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Ιουλίου 2020.