Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη πενθήμερο εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment» (reporter)


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Μαρία Δημητρίου και Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχαν σε πενθήμερο εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment», στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, το οποίο αφορά την πρόληψη και τον χειρισμό περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας με συμμετοχή κυπριακών φορέων- εταίρων του έργου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4,5,6,7, και 8 Απριλίου 2022, στην Κοπενχάγη, Δανία.

19 Απριλίου 2022
Reporter


Πραγματοποιήθηκε 4 - 8 Απριλίου 2022 στην Κοπεγχάγη πενθήμερο εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τίτλο «What trainers need to know about sexual harassment», στο πλαίσιο του έργου “ASTRAPI” του Ευρωπαϊκού Πρόγράμματος Erasmus+, το οποίο αφορά την πρόληψη και τον χειρισμό περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Το Έργο έχει διάρκεια 36 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό €280.601,00 και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί συντονιστή εταίρο του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Ίδρυμα Προώθησης της Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ» από την Κύπρο, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Εργαστήρι Σπουδών Φύλου του Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου, το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, η οργάνωση Gender5+ από το Βέλγιο, ο Οργανισμός OECF από τη Βουλγαρία, και η FIU-Ligestilling/Dansk Metal από τη Δανία.

Το εργαστήρι διοργανώθηκε από τον εταίρο FIU-Ligestilling/Dansk metal της Δανίας στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου και ισχυρότερου συνδικάτου της Δανίας. Συμμετέχοντες ήταν δεκαέξι (16) στελέχη από τους οργανισμούς – εταίρους. Από την Κύπρο, το εργαστήρι παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Ιδρύματος Προώθησης της Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ», του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και του Γραφείου Επιτρόπου Ισότητας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκε το πλαίσιο μιας μετασχηματιστικής προσέγγισης για τον τερματισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και την προώθηση ενός ισότιμου, φιλόξενου, αξιοπρεπούς και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντος εργασίας. Τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην αλλαγή των κοινωνικών κανόνων και στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία μέσα από ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στη Δανία, όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι πολύ δραστήριες στην ανάληψη εκστρατειών και ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που αναπτύχθηκε ειδικά για τις εκπαιδεύσεις προσφέροντας τη δυνατότητα ασύγχρονης μάθησης για τους συμμετέχοντες, και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται από τον Οδηγό που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα. Άλλες παρουσιάσεις αφορούσαν το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για την εμφάνιση και συχνότητα περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης (Risk Assessment tool), την εκπόνηση Επιστημονικής Μελέτης (Scientific Policy Paper) σχετικά με το θέμα, καθώς και την σημασία της ευθύνης που έχει ο κάθε συνάδελφος που αντιλαμβάνεται κάποιο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό του χώρο. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικό εργαστήρι με τον  ηθοποιό Morten Nielsen ο οποίος αξιοποιεί το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και παράλληλα να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα θεατρικά αποσπάσματα από τα εργαστήριά του και να τα σχολιάσουν.

Τέλος, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πώς εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν στο πενθήμερο εργαστήρι και τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης δράσεων τόσο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα σχεδιαστούν για τον κάθε οργανισμό με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και με την εφαρμογής πολιτικών σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης με την εμπλοκή των τμημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε οργανισμό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισηγήσεις του εργαστηρίου και το υλικό που παρουσιάστηκε μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου ASTRAPI https://astrapi-project.eu/