Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αυστηρή σύσταση Λοττίδου σε υπ. Παιδείας για εκπαιδευτικούς με αναπηρία (Η Καθημερινή)


Αυστηρή σύσταση Λοττίδου σε υπ. Παιδείας για εκπαιδευτικούς με αναπηρία

22 Φεβρουαρίου 2023
Η Καθημερινή
Αφορμή καταγγελία για διάκριση εις βάρος εργαζόμενης στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Μια περίπτωση εκπαιδευτικού που εργάζεται σε διευθυντική θέση ΚΙΕ προκάλεσε την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίας Στυλιανού Λοττίδου η οποία σε σχετική έκθεσή της απευθύνει σύσταση προς το Υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί με το εθνικό κοινοτικό και διεθνές πλαίσιο για άτομα με αναπηρία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως υποβλήθηκε παράπονο-καταγγελία «αναφορικά με διάκριση εις βάρος εκπαιδευτικών με αναπηρία που επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Διευθύνοντες/-ουσες στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και που ουσιαστικά τις αποκλείει από την πρόσβαση στην εργασία».

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως, μετά από διερεύνηση του όλου θέματος, το υπουργείο Παιδείας κατά τη φετινή χρονιά «έχει διαφοροποιήσει το κριτήριο επιλογής για την υπηρεσία σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, αποστερώντας από τους/τις εκπαιδευτικούς με αναπηρία που είναι μεν τοποθετημένοι ως Διευθύνοντες/ουσες σε Κ.Ι.Ε. πλην όμως δεν έχουν συμπληρωμένα δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας, τη δυνατότητα διεκδίκησης εκ νέου της τοποθέτησης τους στην ίδια θέση και για την επόμενη σχολική χρονιά». Όπως επισημαίνεται στην έκθεση η ενέργεια του ΥΠΑΝ «όχι μόνο δεν παρέχει τις απαιτούμενες εύλογες προσαρμογές τις οποίες παραχωρούσε μέχρι σήμερα σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία χωρίς να θέτει ως προαπαιτούμενο την εκ μέρους τους κατοχή δεκαπενταετούς υπηρεσίας, αλλά ούτε και εξαιρεί τους/τις συγκεκριμένους/ες εκπαιδευτικούς από αυτή τη ρύθμιση, παρότι εργάζονταν μέχρι σήμερα με άριστες αξιολογήσεις ως προς την απόδοση τους ,η οποία σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε ώστε να αποτελέσει το έναυσμα της αλλαγής των χρόνων προϋπηρεσίας» .

Η καταγγελία

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός λόγω αναπηρίας αδυνατούσε να δίνει παρουσία στις αίθουσες διδασκαλίας κατά της πρωινές ώρες. Σε αυτή την περίπτωση ορθά το ΥΠΑΝ, όπως αναφέρεται στην έκθεση, μετακίνησε την εν λόγω εκπαιδευτικός σε άλλη θέση που δεν τις δημιουργούσε δυσκολίες. Τα προβλήματα για την εκπαιδευτικό προέκυψαν μετά την αύξηση της χρονικής προϋπόθεσης που αρχικά είχε ορισθεί στα δέκα χρόνια. Ενέργεια που αποδοκιμάζεται στην έκθεση. «Περαιτέρω, η τροποποίηση του κριτηρίου επιλογής για υπηρεσία σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι αντίκειται και προσκρούει στο δόγμα της ταυτόχρονης επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας καθότι, ενώ, στην περίπτωση τουλάχιστον της παραπονούμενης, το ΥΠΑΝ αποδεχόταν μέχρι σήμερα ότι ήταν κατάλληλη και ικανή για να εκτελεί καθήκοντα Διευθύνουσας στα Κ.Ι.Ε., πλέον αποδοκιμάζει την ίδια του την απόφαση που εφάρμοζε μέχρι τώρα, κρίνοντας την ως μη κατάλληλη και ικανή, αφού δεν πληροί τα διαφοροποιημένα (ως προς τα έτη υπηρεσίας) κριτήρια επιλογής για τους Διευθύνοντες/ουσες των Κ.Ι.Ε.». Η Επίτροπος σημειώνει στην έκθεσή της πως η «τροποποίηση του κριτηρίου επιλογής σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, φαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί χωρίς οποιοδήποτε αιτιολογία ή μελέτη , αφού δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι λόγοι της συγκεκριμένης απόφασης του ΥΠΑΝ».

Οι συστάσεις

Η Επίτροπος Διοικήσεως στην έκθεσή της δεν αποκλείει «το ενδεχόμενο η διαφοροποίηση του κριτηρίου της υπηρεσίας να στρέφεται ειδικότερα κατά της ίδιας, ώστε να μην είναι σε θέση να διεκδικήσει την τοποθέτηση της ως Διευθύνουσα σε Κ.Ι.Ε. και την επικείμενη σχολική χρονιά». Σημειώνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια συνιστά αδίκημα που τιμωρείται η Επίτροπος εισηγείται: «Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και για την άρση της διάκρισης που συντελείται εις βάρος των εκπαιδευτικών με αναπηρία που είναι τοποθετημένοι/ες ως Διευθύνοντες/ουσες στα Κ.Ι.Ε. και επιθυμούν να τοποθετηθούν εκ νέου στην ίδια θέση και την σχολική χρονιά 2023-2024, πλην όμως δεν έχουν συμπληρωμένα δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας σε Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, εισηγούμαι όπως το Υπουργείο εξακολουθήσει να τους παρέχει ως εύλογη προσαρμογή και υπό μορφή θετικής δράσης, τη δυνατότητα διεκδίκησης της εκ νέου τοποθέτησης τους ως Διευθύνοντες/ουσες σε Κ.Ι.Ε.. τα άτομα με αναπηρία που έχουν συμπληρώσει δεκάχρονη υπηρεσία ως ίσχυε μέχρι σήμερα».