Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Στον τομέα αυτό εμπίπτουν ζητήματα ή και προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από την καθημερινή επαφή των διοικούμενων με τον διοικητικό μηχανισμό και αφορούν είτε στην εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, είτε στη μη ορθή αντιμετώπιση των πολιτών είτε σε παράλειψη απάντησης και ενημέρωσης σε περιπτώσεις όπου ζητήθηκε τέτοια ενημέρωση, είτε σε καθυστέρηση εξέτασης διαφόρων αιτημάτων τους.

Μέσα στα πλαίσια δράσης του τομέα αυτού, επιχειρείται η απόδοση της ζητούμενης θεραπείας με άμεση παρέμβαση είτε απευθείας στα γραφεία της εμπλεκόμενης υπηρεσίας, είτε με τηλεφωνική παρέμβαση, απευθείας με τους αρμόδιους λειτουργούς των υπηρεσιών αυτών, που χειρίζονται τα υπό συζήτηση θέματα.