Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | Εκθέσεις

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


Ημερομηνία υποβολής Αριθμός φακέλου Θέμα Αρμοδιότητα Επηρεαζόμενο Υπουργείο/Τμήμα/Οργανισμός Σχετικά Έγγραφα
2024/05/17 ΑΥΤ. 6/2024 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2024/05/10 Α/Π 156/2024, Α/Π 1857/2023, ΑΥΤ. 11/2022, Α/Π 716/2022, Α.Σ.Α. 3/2018, Α.Σ.Α. 137/2016, Σ.Α.Α. 138/2016 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στα στάδια ποδοσφαίρου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων Acrobat Reader File
2024/04/23 Α/Π 1810/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού καταγγελίας προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, για τυχόν εκμετάλλευση ζώων για εμπορικούς σκοπούς Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Acrobat Reader File
2024/04/23 Α/Π 1344/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να συνδράμει στη διερεύνηση παραπόνου και να λάβει μέτρα σε σχέση με καταγγελλόμενες παρανομίες και οχληρία Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File
2024/04/23 Α/Π 908/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με επεμβάσεις ιδιοκτητών μονάδων σε κοινόχρηστους χώρους Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2024/04/23 Α/Π 2220/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής κατά πολεοδομικής απόφασης Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2024/04/18 Α/Π 1203/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για καταβολή επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2024/04/09 Ε.Μ.Π..2.08.1/2024 Report regarding a visit to the Police Detention Center in Limassol conducted on March 26, 2024 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ministry of Justice & Public Order, Police Acrobat Reader File
2024/04/09 Αρ. Φακ: Ε.Μ.Π.2.08.1/2024 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λεμεσού στις 26 Μαρτίου 2024 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2024/04/08 Α/Π 1567/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη μη αναδρομική καταβολή επιδομάτων σε παιδί με αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2024/03/21 ΑΥΤ 4/2024 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, 21 Μαρτίου 2024 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2024/03/14 934/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαδικασία αναγραφής του ονόματος του πατέρα, στο πιστοποιητικό γέννησης παιδιού, που γεννήθηκε εκτός Κύπρου, μετά από άρνηση των αρμοδίων Υπηρεσιών Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2024/03/08 ΑΥΤ 3/2024 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2024/03/04 Α/Π 79/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πρόκληση οχληρίας από παράνομα υποστατικά και εγκαταλειμμένα οχήματα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας Acrobat Reader File
2024/03/01 Α/Π 308/2020, Α/Π 229/2024 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Δήμου Λάρνακας να λάβει μέτρα σε σχέση με παράνομες κατασκευές σε περίπτερο και παράνομη τοποθέτηση αντικειμένων σε πεζοδρόμιο στην ενορία Χρυσοπολίτισσα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λάρνακας Acrobat Reader File
2024/03/01 Α/Π 1511/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με πλημμελείς χειρισμούς στην εξέταση αίτησης για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και αναπηρικό επίδομα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2024/02/29 Α/Π 704/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παραλείψεις του Δήμου Λεμεσού σε σχέση με την αναγνώριση εργαζομενης αορίστου χρόνου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File
2024/02/16 Α/Π 211/2022, Α/Π 446/2022, Α/Π 2384/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη μοριοδότηση ακαδημαϊκών προσόντων Αστυνομικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους για σκοπούς προαγωγής. Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Acrobat Reader File
2023/12/29 Α/Π 1338/2022 Ειδική Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίασ του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να συνδράμει στη διερεύνηση παραπόνου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Acrobat Reader File
2023/12/29 Α/Π 894/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομη επέμβαση δρόμου και οικοδομής σε ιδιωτικό τεμάχιο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Τεμβριάς και Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Acrobat Reader File
2023/12/28 Α/Π 852/2021, Α/Π 2400/2021, ΑΠ 418/2022, ΑΠ 2362/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με την δημοσίευση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ανακοινώσεων και αιτήσεων για υποτροφίες, μόνο στην Ελληνική γλώσσα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Acrobat Reader File
2023/12/28 Α/Π 1824/2020, AΠ 2053/2020, Α/Π 2384/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση ή/και παράλειψη απάντησης σε αίτημα για επανάκτηση κατοικιών στην Χρυσαλινιώτισσα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Δήμος Λευκωσίας Acrobat Reader File
2023/12/27 Α/Π 522/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την υπέρμετρη καθυστέρηση στην εξέταση αίτησης για εγγραφή αγροτικού δρόμου που υποβλήθηκε το 1994 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας, Κοινοτικό Συμβούλιο Δελίκηπου Acrobat Reader File
2023/12/22 Α/Π 1858/2022 Ειδική Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας να συνδράμει στη διερεύνηση παραπόνου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Acrobat Reader File
2023/12/22 Α/Π 75/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράτυπη διαδικασία ανάπλασης του παιδότοπου στον Δημοτικό Κήπο Λεμεσού Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File
2023/12/10 ΑΥΤ16/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/12/03 ΑΥΤ 17/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2023/12/01 ΑΥΤ 15/2023 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη Διεθνή Μέρα κατά του HIV/AIDS Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/11/28 Α/Π 655/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη λήψης μέτρων σε σχέση με παράνομη οικοδομή Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Μέσα Γειτονιάς Acrobat Reader File
2023/11/28 Α/Π 1402/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την μείωση των εισοδημάτων Ηλικιωμένου Ατόμου με Αναπηρία. Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργίο Κοινωνικής Πρόνοιας Acrobat Reader File
2023/11/25 ΑΥΤ 14/23 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/11/24 Α/Π 412/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων σε κωφούς μαθητές Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2023/11/15 EMΠΤ. 2/2023 & ΑΥΤ. 11/2023 Ex-officio Statement of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights regarding the need to set up a space for temporary stay of a few hours for persons on board vessels arriving in the area of responsibility of the Republic of Cyprus Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ministry of Interior, Ministry of Justice and Public Order, Deputy Ministry of Social Welfare, Police, Asylum Service Acrobat Reader File
2023/11/15 EMΠΤ. 2/2023 & ΑΥΤ. 11/2023 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αναφορικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης χώρου προσωρινής παραµονής προσώπων που επιβαίνουν σε σκάφη που αφικνούνται στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δηµοκρατίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δηµοσίας Τάξης, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Acrobat Reader File
2023/10/13 Α/Π 1990/2021 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητά της ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για απόκτηση κυπριακής ιθαγένειας λόγω αναπηρίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2023/10/10 A/Π 2170/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αναφορικά µε λανθασµένο τερµατισµό καταβολής Επιδόµατος Τέκνου και αποκοπής ποσού από Επίδοµα Ενοικίου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) Acrobat Reader File
2023/10/04 Α/Π 836/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την προσβασιμότητα και ασφάλεια των μαθητών και μαθητριών ΑμεΑ, κατά τις σχολικές εκδρομές Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File
2023/09/13 Α/Π 507/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Έγκωμης και της διαχειριστικής επιτροπής της πολυκατοικίας να εξασφαλίσουν τους εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες σε οικοδομή Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Δήμο Έγκωμης Acrobat Reader File
2023/09/12 Α/Π 1106/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά 1. της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και 2. του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών αναφορικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΚΥΣΑΤΣ Acrobat Reader File
2023/09/06 Α/Π 1282/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την μη υλοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προηγούμενης εισήγησής, ημερ. 27 Απριλίου 2021 Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2023/09/04 ΑΥΤ.12/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), για γεγονότα σε Χλώρακα και Λεμεσό. Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/09/01 Α/Π 1748/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη μη εγγραφή αγροτικού δρόμου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου Acrobat Reader File
2023/09/01 Α/Π 1000/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη λήψης μέτρων για την αποτροπή διάβρωσης πλαγιάς Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Κοινοτικό Συμβούλιο Αργάκας Acrobat Reader File
2023/08/30 Α/Π 1398/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την αντιμετώπιση από το σχολείο/σύνοδο μαθήτριας με αυτισμό, ως ατόμου με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2023/08/25 Α/Π 696/2023 & Α/Π 699/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πολυετή καθυστέρηση που παρατηρείται στην τοποθέτηση ανελκυστήρων σε πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών ταλαιπωρώντας άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Acrobat Reader File
2023/08/03 Α/Π 835/2018, Α/Π 2223/2021, Α/Π 2669/2021, Α/Π 1501/2022, Α/Π 1559/2022, Α/Π 1711/2022 Α/Π 1945/2022, Α/Π 2052/2022, Α/Π 2155/2022, Α/Π 2166/2022, Α/Π 2193/2022, Α/Π 2325/2022, Α/Π 63/2023, Α/Π 103/23, Α/Π 142/2023, Α/Π 202/2023, Α/Π 285/2023, Α/Π 295/2023, Α/Π 345/2023, Α/Π 368/2023, Α/Π 407/2023, Α/Π 661/2023, Α/Π 700/2023, Α/Π 780/2023, Α/Π 882/2023, Α/Π 917/2023, Α/Π 922/2023, Α/Π 966/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοιας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Acrobat Reader File
2023/07/19 Α/Π 1026/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Λάρνακας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με παράλειψη τους να λάβουν μέτρα για το τερματισμό της παράνομής κατοχής και χρήσης κατοικίας ως ξυλουργείο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λάρνακας και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Acrobat Reader File
2023/07/18 Α/Π 690/2016, Α/Π 911/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη μη αναδρομικότητα της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για διόρθωση του τίτλου και της μισθολογικής κλίμακας θέσης στον Δήμο Λευκάρων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Δήμος Λευκάρων Acrobat Reader File
2023/06/28 Α/Π 2148/2022 Έκθεση Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2148/2022 αναφορικά με παράλειψή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις προκείμενου να διατηρείται καθαρός δρόμος εντός της κοινότητας από μπάζα και άλλα άχρηστα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβουλίου Κονιών Acrobat Reader File
2023/06/28 Α/Π2030/2020, Α/Π248/2021, Α/Π725/2021, Α/Π726/2021, Α/Π727/2021, Α/Π728/2021, Α/Π729/2021, Α/Π799/2022, Α/Π1168/2022, Α/Π932/2023, Α/Π 2070/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε σχέση με διάκριση λόγω φύλου στις προϋποθέσεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για παροχή σύνταξης χηρείας στους άνδρες δικαιούχους Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2023/06/26 Ε.Μ.Π.Τ. 3/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων Eθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Acrobat Reader File
2023/06/26 Α/Π 278/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 278/2022 αναφορικά με παράλειψη του Υφυπουργείου Τουρισμού να λάβει μέτρα σε σχέση με τη λειτουργία παράνομης Pub και Snack Bar ατις Πλάτρες Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File
2023/06/22 Α/Π 238/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για επέμβαση σε τεμάχιο χωρίς απαλλοτρίωση και χωρίς αποζημίωση Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2023/06/20 . Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια μέρα Προσφύγων Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/06/13 ΑΥΤ 9/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καταγγελία της Accept-LGBTI Κύπρου, σε σχέση με την πρόσφατη ρητορική έχθρας ή μίσους κατά μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2023/06/08 Α/Π 1483/2022 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων αναφορικά με την παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας να συνδράμει στο έργο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Έπαρχο Λευκωσίας Acrobat Reader File
2023/06/07 Α/Π 539/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη λήψης μέτρων από μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας σε σχέση με οχληρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας Acrobat Reader File
2023/06/07 Α/Π 1901/2019 και Α/Π 376/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 1901/2019 και Α/Π 376/2023 αναφορικά με παραλείψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουριού να λάβει μέτρα σε σχέση με την πρόκληση οχληρίας από την λειτουργία βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουριού Acrobat Reader File
2023/06/06 ΑΥΤ 8/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων με αφορμή το επίθεσης, ληστείας και ξυλοδαρμού διανομέα φαγητού στη Λεμεσό Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2023/06/01 Α/Π 768/2022 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΡΔΕΥΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών Acrobat Reader File
2023/05/31 Α/Π 1290/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομη επέμβαση σε τεμάχιο και δημόσιο μονοπάτι Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Acrobat Reader File
2023/05/17 ΑΥΤ 7/2023 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2023/05/15 ΑΥΤ. 5/2023 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αναφορικά µε την ανάγκη ενηµέρωσης των εργαζόµενων και εργοδοτών περί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων σε σχέση µε το περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθµίσεων Εργασίας για την Ισορροπία µεταξύ Επαγγελµατικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόµο Ν. 216(Ι)/2022 καθώς και της ανάγκης θέσπισης διαδικασιών για την εφαρµογή του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2023/05/08 Α/Π 1247/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για: (α) παράλειψη του Δήμου Μέσα Γειτονιάς να λάβει μέτρα σε σχέση με παράνομη επέκταση εστιατορίου επί δημόσιου πεζοδρομίου και (β) παράλειψη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να λάβει μέτρα σε σχέση με την αποθήκευση φιαλών υγραερίου εντός πρόχειρης παράνομης κατασκευής. Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμαρχο Μέσα Γειτονιάς και Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Acrobat Reader File
2023/05/05 ΕΜΠΤ 1/2023, ΑΥΤ 6/2023 Έκθεση αναφορικά με επίσκεψη που διενεργήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές στις 5 Μαΐου 2023, με αφορμή τον περιορισμό στο κελί κρατουμένου που κατήλθε σε απεργία πείνας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Τμήμα Φυλακών Acrobat Reader File
2023/05/05 ΕΜΠΤ 1/2023, ΑΥΤ 6/2023 Report regarding a visit made tothe Central Prison on May 5, 2023, on the occasion of the confinement in the cell of a prisoner who went on a hunger strike National Preventive Mechanism & NHRI Ministry of Justice and Public Order, Prisons Department Acrobat Reader File
2023/04/28 ΕΜΠ 6 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στο Χώρο Ολιγόωρης Κράτησης που βρίσκεται εντός του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για υποθέσεις ποινικής δικαιοδοσίας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Αστυνομία Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2023/04/23 Α/Π 674/18, Α/Π 41/21, Α/Π 464/21 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διακριτική μεταχείριση εκπαιδευτικών, στους οποίους, για σκοπούς προαγωγής, δεν χορηγείται οποιαδήποτε μοριοδότηση για τη θητεία τους στον Ελληνικό Στρατό Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2023/03/07 Α/Π 2018/2022 Έκθεση αναφορικά με την άρνηση της ΑΗΚ για καταβλητέα αποζημίωση απο το χρόνο της επέμβασης, λόγω επηρεασμού τεμαχίου από την διέλευση εναέριας γραμμής μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) Acrobat Reader File
2023/03/03 Α/Π 1802/2022, ΑΥΤ. 3/2023 Έκθεση αναφορικά με την έλλειψη προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες και στους παρόχους υγείας που προσφέρονται μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Acrobat Reader File
2023/02/23 ΑΥΤ. 2/2023 Τοποθέτηση με αφορμή το περιστατικό επίθεσης κουκουλοφόρων σε εκδήλωση της «Accept-LGBTI Cyprus» στο ΤΕΠΑΚ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2023/02/21 Α/Π 1583/2022 Έκθεση αναφορικά µε διάκριση εις βάρος εκπαιδευτικών µε αναπηρία που επιθυµούν να τοποθετηθούν ως Διευθύνοντες/-ουσες στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιµόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2023/02/20 Α/Π 1576/2022 Έκθεση αναφορικά µε την µη παροχή συνοδού/νοσηλευτή σε παιδί µε αναπηρία και προβλήµατα υγείας κατά τη φοίτησή του στο σχολείο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΟΚΥπΥ Acrobat Reader File
2023/02/15 Α/Π 1312/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο εναντίον του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την άρνηση ή/και την παράλειψη ικανοποίησης του αιτήματός της παραπονούμενης για επαναπρόσληψή της στη θέση Χημικού με καθεστώς Αορίστου Χρόνου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικό Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2023/02/15 Α/Π2058/2021 & Α/Π2103/2023 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου στους όρους αγοράς υπηρεσιών για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2023/02/10 Α/Π 1619/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παροχή διευκολύνσεων στην εργασία σε μητέρα παιδιού με αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΟΚΥΠΥ Acrobat Reader File
2023/02/09 Α/Π 1925/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την μακρόχρονη αδυναμία εξεύρεσης μιας δίκαιης λύσης σε σχέση με τεμάχιο που επηρεάστηκε από τα έργα βελτίωσης των Λεωφόρων Νίκης και Ακροπόλεως. Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δήμος Λευκωσίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων Acrobat Reader File
2023/02/09 Α/Π 146/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων αναφορικά µε άρνηση καταβολής αναδροµικών επιδοµάτων σε παιδί µε αναπηρία Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) Acrobat Reader File
2023/01/31 Α/Π 2245/2021 Έκθεση αναφορικά με αδικαιολόγητη διακοπή παροχής υδατοπρομήθειας σε κατοικία από το Δήμο Πέγειας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Πέγειας Acrobat Reader File
2023/01/30 Α/Π 2781/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή, από το Συμβούλιο Δρούσειας, της ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Δρούσειας Acrobat Reader File
2023/01/27 Α/Π 557/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έγκαιρη διευκρίνηση του νομικού καθεστώτος παραμονής στη Δημοκρατία, αλλοδαπών Κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Τμήμα Φυλακών Acrobat Reader File
2023/01/20 Α/Π 2066/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη λήψης μέτρων σε σχέση με την παράνομη λειτουργία μηχανουργείου και την πρόκληση οχληρίας από το μηχανουργείο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμβου Acrobat Reader File
2023/01/11 ΑΥΤ. 1/2023 Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ακραίο ρατσιστικό λόγο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2023/01/09 Α/Π 1086/2019, Α/Π 1732/2020, Α/Π 542/2022, Α/Π 1804/2022, Α/Π 1806/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ελεύθερη χρήση ομπρελών και κρεβατιών στις παραλίες από τους κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων Acrobat Reader File
2023/01/04 Α/Π 1014/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Υπουργείου Εσωτερικών να εξετάσει Ιεραρχική Προσφυγή κατά Πολεοδομικής Απόφασης Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2022/12/29 Α/Π 572/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πεδουλά να φροντίσει για την αποκατάσταση της χρήσης δημόσιου μονοπατιού που καταλήγει στο τεμάχιο του παραπονούμενου Τομέας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά Acrobat Reader File
2022/12/21 Α.Σ.Α. 5/2016 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την υποχρέωση των Υπηρεσιών να διαβουλεύονται με την ΚΥΣΟΑ σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία, καθώς και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις για θέματα που τους αφορούν Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2022/12/10 ΑΥΤ.16/2022 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την 10η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2022/11/18 Α/Π 4/2020 Έκθεση αναφορικά με διακριτική μεταχείριση των συνταξιούχων τακτικών μελών της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, ένεκα της στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ένωση Συντακτών Κύπρου Acrobat Reader File
2022/11/16 Ε.Μ.Π.Β. 1.01.02 κ.ά. Έκθεση αναφορικά με επισκέψεις που διενεργήθηκαν στις Κεντρικές Φυλακές κατά την περίοδο 2020 - 2022 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργέιο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση Κεντρικών Φυλακών Acrobat Reader File
2022/10/26 Α/Π 765/2020 Έκθεση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν κάτοικοι περιοχής στο Παραλίμνι εξαιτίας της γειτονικής με τις κατοικίες τους περιοχής κυνηγίου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Acrobat Reader File
2022/10/25 Α/Π 315/2022, Α/Π 2351/2021, Α/Π 1061/2021, Α/Π 1202/2021 Έκθεση αναφορικά με την καταβολή του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2022/10/11 Α/Π 1734/2018, Α/Π 362/2019, Α/Π 1619/2022, Α/Π 1641/2022 Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρέωση παροχής διευκολύνσεων στην εργασία σε μητέρες παιδιών με αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες & Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΟΚΥΠΥ Acrobat Reader File
2022/09/27 ΑΥΤ.12/2022, ΑΥΤ. 13/2022, Α/Π 1803/2022 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση αναφορικά με την παροχή συνοδών στα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες & Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2022/09/16 ΑΥΤ. 11/2022 Τοποθέτηση αναφορικά με τον ρόλο της Αστυνομίας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, σε περιπτώσεις παρακοών διαταγμάτων επικοινωνίας με αποτέλεσμα την «αποξένωση» παιδιών από τον ένα γονέα Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Αστυνομία Acrobat Reader File
2022/09/14 Α/Π 253/2022 Έκθεση για παράλειψη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου να εξετάσει αίτημα για μεταστέγαση εκτοπισθέντα από ακατάλληλη τ/κ κατοικία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Acrobat Reader File
2022/09/12 Α/Π 402/2022 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά µε διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών Υπαξιωματικών στο τομέα της εργασίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2022/09/08 Α/Π 643/2019 Έκθεση αναφορικά με την καθυστέρηση στην εξέταση αίτησης για αναπροσαρμογή συνόρων που υποβλήθηκε το 2003 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Acrobat Reader File
2022/08/23 Α/Π 1019/2020 Έκθεση σε σχέση με παράλειψη των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προχωρήσουν σε εξέταση ιεραρχικής προσφυγής εντός εύλογου χρόνου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2022/07/29 Ε.Μ.Π. 7 Έκθεση αναφορικά με τις επισκέψεις ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2020 και 19 Ιουλίου 2022 στο χώρο κράτησης Αεροδρομίου Λάρνακας ατόμων στα οποία δεν επιτράπηκε η είσοδος στη Δημοκρατία Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2022/07/29 Α/Π 1211/2020 & Α/Π 1351/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σε σχέση με την μη παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών (περίοδος16/3/2020-12/4/2020) Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2022/07/28 Α/Π 153/2018 Έκθεση για απόρριψη από την Πολεοδομική Αρχή αίτησης για διαίρεση τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Acrobat Reader File
2022/07/27 Α/Π 2204/2016 Έκθεση αναφορικά με παραλείψεις του Υπουργείου Υγείας και της Υπηρεσίας Ασύλου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσία Ασύλου Acrobat Reader File
2022/07/26 Α/Π 1504/2013 Έκθεση αναφορικά με εικοσαετή καθυστέρηση ολοκλήρωσης της εξέτασης αίτησης για ανταλλαγή απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας με δασική κρατική γη, με επακόλουθο αυτή να εκτιμηθεί σε πολύ ψηλές τιμές παραβλέποντας τον ουσιώδη χρόνο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας, Τμήμα Δασών Acrobat Reader File
2022/07/20 Α/Π 141/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση που υπέβαλε πολίτιδα τρίτης χώρας, παντρεμένη με κύπριο, με μεγάλο βαθμό ένταξης στην κυπριακή κοινωνία Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών & Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2022/07/20 Α/Π 1919/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με χειρισμούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοια Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2022/07/14 ΑΥΤ 10/22 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων με αφορμή το περιστατικό ξυλοδαρμού Αφρικανής Γυναίκας από άνδρα στη Λάρνακα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2022/06/26 Ε.Μ.Π.Τ. 2/2022 Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Acrobat Reader File
2022/06/20 ΑΥΤ 8/22 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια μέρα Προσφύγων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2022/05/16 Α/Π 1068/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με ενέργειες της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων Acrobat Reader File
2022/04/08 ΑΥΤ 5/22 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ρομά Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2022/04/04 Α/Π 1164/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση πολίτη που κατήγγειλε ότι υπέστη ομοφοβική επίθεση, από την Αστυνομία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων & Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Acrobat Reader File
2022/04/04 Α/Π 2098/2019, Α/Π 2142/2019, Α/Π 2188/2019, Α/Π 2376/2019, Α/Π 55/2020, Α/Π122/2020, Α/Π 825/2020, Α/Π 1125/2020, Α/Π 1126/2020, Α/Π 1094/2021, Α/Π 1251/2021. Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την Οικογενειακή Ενότητα δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης & Υπηρεσία Ασύλου Acrobat Reader File
2022/03/30 Α/Π 1558/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1558/2017 αναφορικά με καθυστέρηση λήψης δικαστικών μέτρων για παράνομες οικοδομές στον Κόλπο Κοραλλίων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Πέγειας Acrobat Reader File
2022/03/23 Α/Π 0161/2021, Α/Π 0504/2021, Α/Π 0711/2021, Α/Π 0992/2021, Α/Π 1548/2021, Α/Π 1821/2021, Α/Π 1873/2021, Α/Π 2078/2021, Α/Π 2140/2021, Α/Π 2296/2021, Α/Π 2404/2021, A/Π 2481/2021, Α/Π 2562/2021. Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση αιτήσεων για παροχή κοινωνικής σύνταξης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2022/03/21 Α/Π 2567/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με διάκριση λόγω αναπηρίας λόγω της άρνησης παροχής εύλογων προσαρμογών σε μαθητή με αναπηρία κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2022/03/21 ΑΥΤ. 4/2022 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων, 21 Μαρτίου 2022 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2022/03/10 Ε.Μ.Π.T. 1/2022 & AYT. 2/2022 Επίσκεψη ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2022 στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών "Πουρνάρα" στην Κοκκινοτριμιθιά Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Εσωτερικών. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2022/03/08 ΑΥΤ. 3/2022 Τοποθέτηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2022/02/17 ΑΥΤ. 1/2022 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σχετικά με επιθέσεις εναντίον διανομέων έτοιμου φαγητού Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Αστυνομία, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2022/02/17 ΑΥΤ. 1/2022 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σχετικά με επιθέσεις εναντίον διανομέων έτοιμου φαγητού Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Αστυνομία, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2022/01/25 Α/Π 1495/2020 Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη ένστασης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Acrobat Reader File
2021/12/31 Ε.Μ.Π. 2/13/3 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μενόγεια (ΧΩΚΑΜ), ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2021 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Αστυνομία Acrobat Reader File
2021/12/31 AYT. 16/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητάς και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών περιστατικών από το ποδόσφαιρο και ευρύτερα από το χώρο του αθλητισμού Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File
2021/12/31 AYT. 16/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητάς και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εξάλειψη των ρατσιστικών περιστατικών από το ποδόσφαιρο και ευρύτερα από το χώρο του αθλητισμού Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Acrobat Reader File
2021/12/17 Α/Π 624/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών Υπαξιωματικών στο τομέα της εργασίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2021/12/16 Α/Π 1832/21, Α/Π 1914/21, Α/Π 1975/21, Α/Π 1985/21, Α/Π 2040/21, Α/Π 2059/21, Α/Π 2118/21, Α/Π 2125/21, Α/Π 2145/21, Α/Π 2146/21, Α/Π 2147/21, Α/Π 2148/21, Α/Π 2149/21, Α/Π 2150/21, Α/Π 2152/21, Α/Π 2160/21, Α/Π 2162/21, Α/Π 2163/21, Α/Π 2164/21, Α/Π 2167/21, Α/Π 2174/21, Α/Π 2192/21, Α/Π 2196/21, Α/Π 2199/21, Α/Π 2200/21, Α/Π 2203/21, Α/Π 2205/21, Α/Π 2206/21, Α/Π 2207/21, Α/Π 2208/21, Α/Π 2209/21, Α/Π 2210/21, Α/Π 2212/21, Α/Π 2213/21, Α/Π 2214/21, Α/Π 2216/21, Α/Π 2220/21, Α/Π 2224/21, Α/Π 2235/21, Α/Π 2292/21, Α/Π 2327/21, A/Π 2342/21, Α/Π 2350/21, A/Π 2362/21, Α/Π 2363/21, A/Π 2390/21, Α/Π 2537/21 Έκθεση αναφορικά με το πρωτόκολλο ΤΕΠΑΚ για τον τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2021 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΤΕΠΑΚ Acrobat Reader File
2021/12/10 AYT 17/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2021/12/08 AYT. 15/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), αναφορικά με το δικαίωμα στην ουσιαστική διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομίας του τόπου, και της ανάγκης για καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού της Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/12/07 Α/Π 1195/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1195/2021 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Περβολιών Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών Acrobat Reader File
2021/12/03 ΑΥΤ 14/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2021/11/25 ΑΥΤ 13/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/09/08 Α/Π 556/2021 Έκθεση αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να υλοποιήσει της απόφαση της Πολυθεματικής Επιτροπής Αξιολόγησης για μείωση των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτά παιδί με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2021/09/08 ΑΥΤ. 11/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση σε σχέση με την παροχή συνοδών στα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2021/08/06 ΑΥΤ. 10/2021 & Α/Π 556/2021 Έκθεση αναφορικά µε τη µη λήψη µέτρων για τον πλήρη τερµατισµό της διάθεσης στην αγορά χαρτιών που συνιστούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Acrobat Reader File
2021/08/06 Α/Π 329/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο που υπέβαλε η κ. ΧΧΧΧ κατά του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2021/07/29 Α/Π 184/2021, Α/Π 190/2021, Α/Π 210/2021, Α/Π 282/2021, Α/Π 358/2021, Α/Π 541/2021, Α/Π 527/2021, Α/Π 621/2021, Α/Π 733/2021, Α/Π 864/2021, Α/Π 921/2021, Α/Π 922/2021, Α/Π 923/2021, Α/Π 957/2021, Α/Π 977/2021, Α/Π 1032/2021, Α/Π 1060/2021, Α/Π 1068/2021, A/Π 1385/2021, Α/Π 1386/2021, Α/Π 1387/2021, Α/Π 1388/2021, Α/Π 1391/2021, Α/Π 1392/2021, Α/Π 1393/2021, Α/Π 1398/2021, A/Π1406/2021, Α/Π 1427/2021, Α/Π 1428/2021, A/Π 1431/2021, Α/Π 1442/2021, Α/Π 1459/2021, Α/Π 1478/2021, Α/Π 1480/2021, Α/Π 1486/2021, Α/Π 1494/2021, Α/Π 1501/2021, Α/Π 1508/2021, Α/Π 1511/2021, Α/Π 1526/2021, Α/Π 1527/2021, Α/Π 1553/2021, Α/Π 1554/2021, Α/Π 1557/2021, Α/Π 1559/2021, Α/Π 1560/2021, A/Π 1575/2021, Α/Π 1614/2021, Α/Π 1636/2021, Α/Π 1637/2021, Α/Π 1638/2021 Τοποθέτηση αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και τη συμβατότητά τους με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2021/07/27 Α/Π 685/2019, Α/Π 1221/2019, Α/Π 2024/2019, A/Π 2199/2019, Α/Π 2211/2019, Α/Π 394/2020, Α/Π 404/2020, Α/Π 731/2020, Α/Π 1218/2020, Α/Π 1657/2020, Α/Π 1685/2020, Α/Π 1749/2020, Α/Π 1860/2020, Α/Π 2029/2020, Α/Π 2184/2020, Α/Π 2264/2020, Α/Π 2394/2020, Α/Π 2518/2020, Α/Π 14/2021, Α/Π 71/2021, Α/Π 97/2021, Α/Π 142/2021, Α/Π 163/2021, Α/Π 181/2021, Α/Π 268/2021, Α/Π 292/2021, Α/Π 317/2021, Α/Π 340/2021, Α/Π 348/2021, Α/Π 430/2021, Α/Π 435/2021, Α/Π 443/2021, Α/Π 496/2021, Α/Π 520/2021, Α/Π 511/2021, Α/Π 576/2021, Α/Π 582/2021, Α/Π 641/2021, Α/Π 703/2021, Α/Π 803/2021, Α/Π 810/2021, Α/Π 816/2021, Α/Π 827/2021, A/Π 829/2021, Α/Π 997/2021, Α/Π 1007/2021, Α/Π 1085/2021, ΑΠ 1092/2021, Α/Π 1216/2021, Α/Π 1240/2021, Α/Π 1399/2021, Α/Π 1421/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2021/07/23 Α/Π 250/2021, A/Π 502/2019, Α/Π 1626/2018, Α/Π 1143/2021, Α/Π 1940/2019, Α/Π 1486/2020, Α/Π 508/2021, Α/Π 791/2018, Α/Π 1275/2021, Α/Π 1563/2020, Α/Π 2360/2019, Α/Π 1880/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφορικά με απόρριψη αίτησης για παροχή κρατικής φοιτητικής χορηγίας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Yπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2021/07/23 Α/Π 2250/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να απορρίψουν αίτηση του παραπονούμενου για παροχή σύνταξης ανικανότητας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2021/07/16 Α/Π 533/2021 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το κριτήριο κατώτατου ύψους για π΄ροσληψη στην Αστυνομία Πυροσβεστική Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Αστυνομία / Πυροσβεστική Acrobat Reader File
2021/07/14 Α.Κ.Ρ. 62/2017, Α/Π 161/2019, Α/Π 557/2019, Α/Π 588/2019, Α/Π 1798/2019, Α/Π 1803/2019 Α/Π 271/2020, Α/Π 1252/2020 Τοποθέτηση αναφορικά με τη ρητορική που προάγει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και τις ειδικότερες προεκτάσεις που έχει η ρητορική αυτή όταν αναπτύσσεται στο διαδίκτυο Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/07/14 Α.Κ.Ρ. 62/2017, Α/Π 161/2019, Α/Π 557/2019, Α/Π 588/2019, Α/Π 1798/2019, Α/Π 1803/2019 Α/Π 271/2020, Α/Π 1252/2020 Τοποθέτηση αναφορικά με τη ρητορική που προάγει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και τις ειδικότερες προεκτάσεις που έχει η ρητορική αυτή όταν αναπτύσσεται στο διαδίκτυο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/07/06 Α/Π 1688/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1688/2020 κατά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File
2021/07/02 Α/Π 2154/2015 Α/Π 49/2016 Α/Π 803/2016 Α/Π 1455/2016 Έκθεση αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας να επιστρέψει ή/και να συμψηφίσει αποχετευτικά τέλη των ετών 2014 και 2015 τα οποία έιχαν καταβληθεί αχρεωστήτως Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας Acrobat Reader File
2021/07/02 Α/Π 530/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για αναγκαστικό εκσυγχρονισμό εγγραφής τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεκωσίας Acrobat Reader File
2021/06/28 Α/Π 1775/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομη επέμβαση δρόμου σε τεμάχια που βρίσκονται στο Πολιτικό Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Acrobat Reader File
2021/06/26 ΕΜΠΤ. 3/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Acrobat Reader File
2021/06/20 ΑΥΤ. 9/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/06/08 Α/Π 329/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο που υπέβαλε η κ. ΧΧΧΧ κατά του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2021/05/17 ΑΥΤ. 8/2021 Τοποθέτηση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/05/15 ΑΥΤ. 7/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογές Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2021/05/15 ΑΥΤ. 7/2021 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογές Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2021/04/28 AYT. 6/2021 Public Statement of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights regarding the respect for religious freedom and cultural heritage Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/04/28 AYT. 6/2021 Public Statement of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights regarding the respect for religious freedom and cultural heritage Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/04/28 ΑΥΤ. 6/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/04/28 ΑΥΤ. 6/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/04/27 Α/Π 1282/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με χειρισμούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2021/04/23 Α/Π 441/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο που υπέβαλε η κ. ΧΧΧΧΧ κατά του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Tμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Acrobat Reader File
2021/04/20 ΕΜΠΤ 2/2021 & Α/Π 564/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου COVID -19 στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File
2021/04/20 ΕΜΠΤ 2/2021 & Α/Π 564/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τη λήψη μέτρων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου COVID -19 στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File
2021/04/09 ΣΑΑ 55/2017, ΣΑΑ 103/2017, ΣΑΑ 111/2017, ΣΑΑ 153/2017Α/Π 274/2019, Α/Π 1160/2019, Α/Π 1327/2019, Α/Π 1434/20, Α/Π 1964/20, Α/Π 2430/20, Α/Π 85/21, Α/Π 89/21, Α/Π 1122/2018, Α/Π 277/2021, Α/Π 1762/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με τον ορισμό του «ατόμου με αναπηρία» για σκοπούς εφαρμογής του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2021/04/09 ΑΥΤ. 5/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ρομά Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Acrobat Reader File
2021/03/31 Α/Π 1619/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Λεμεσού, αναφορικά με καθυστέρηση λοκλήρωσης της διερεύνησης του ζητήματος που απασχολεί την παραπονούμενη Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File
2021/03/21 ΑΥΤ. 4/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων - 21 Μαρτίου 2021 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/03/18 Α/Π 2256/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη καθυστέρηση έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας κατοικιών που ανεγέρθηκαν σε οικόπεδα στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς (περιοχή Δ και Ε) Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Acrobat Reader File
2021/03/08 ΑΥΤ. 2/2021 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2021/03/05 Α/Π 1852/2018, Α/Π 1187/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή ετήσιας εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών και τελών αποκομιδής σκυβάλων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαθηκολώνης Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Μαθηκολώνης Acrobat Reader File
2021/03/05 Α/Π 948/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου σε βάρος γυναικών Υπαξιωματικών στο τομέα της εργασίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2021/03/03 AYT. 3/2021, ΕΜΠΤ. 1/2021 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Αραδίππου, μέχρι την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2021/03/03 AYT. 3/2021, ΕΜΠΤ. 1/2021 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Αραδίππου, μέχρι την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2021/02/02 Α/Π 331/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με τα επιδόματα φροντίδας Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2021/01/27 A/P 37/2019 KIBRIS ELEKTRİK KURUMU TARAFINDAN BİR TRAFO MERKEZİNİN İNŞAATİ İÇİN KULLANDIĞI DALi'DEKİ KIBRIS TÜRK ARAZİSİ BÖLÜMÜNÜN SATIN ALMA TAMAMLANMASININ GECİKMESİ İLE İLGİLİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ VE İNSAN HAKLARI KORUNMA OFİSİ RAPORU Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2021/01/27 Α/Π 37/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης αγοράς μέρους τουρκοκυπριακού τεμαχίου στο Δάλι το οποίο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρησιμοποίησε για την ανέγερση υποσταθμού Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Α.Η.Κ. Acrobat Reader File
2021/01/22 Α/Π 1976/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επί μακρόν επίιταξη τεμαχίου από το Υπουργείο Άμυνας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2021/01/12 54/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών που φοιτούν στις Ειδικές Μονάδες των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2020/6/18 Α/Π 1200/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με παράλειψη αποστολής απάντησης σε επιστολή πολίτη Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Acrobat Reader File
2020/12/22 - Έκθεση για το καθεστώς των αλλοδαπών οικιακών βοηθών στην Κύπρο - Report on the status of foreign domestic workers in Cyprus Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/12/22 AYT 3/20 Tοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της Ρομά κοινότητας στην Κύπρο Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/12/14 Α/Π 726/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος μεταφοράς στην Κύπρο ατόμου που ανήκει στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα το οποίο καταδικάστηκε στο εξωτερικό Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Εξωτερικών Acrobat Reader File
2020/12/10 . Ειδικό Έντυπο: COVID-19 και Ανθρώπινα Δικαιώματα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/12/10 Α/Π 1848/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1848/2019 κατά του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/12/09 ΑΥΤ. 27/2020, Ε.Μ.Π.Τ. 6/2020 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2020/12/09 ΑΥΤ. 27/2020, Ε.Μ.Π.Τ. 6/2020 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Υγείας, Υπουργέιο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2020/12/08 Α/Π 1400/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με μη ανανέωση συμβολαίου ορισμένου χρόνου που συνιστά διάκριση λόγω φύλου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Acrobat Reader File
2020/12/01 Α/Π 968/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην παροχή εύλογων προσαρμογών στα θερινά σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2020/11/27 . Ένα χρόνο μετά την υπόθεση του ανηλίκου Στυλιανού ΧΧ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/11/20 Α/Π 1307/2020, 1425/2020, Α/Π 1680/2020, Α/Π 1696/2020, Α/Π 1734/2020, Α/Π 2004/2020, Α/Π 2017/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για χορήγηση άδειας εισόδου σε μη παντρεμένα ζευγάρια Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπουργέιο Εξωτερικών Acrobat Reader File
2020/11/03 Α/Π 893/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με απόφαση τερματισμού επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2020/10/29 Α/Π 352/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην γνωστοποίηση αποτελεσμάτων νεκροτομής Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Acrobat Reader File
2020/10/13 Α/Π 140/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2020/10/13 Α/Π 140/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με κατακράτηση τροχοκαθίσματος ατόμου με αναπηρία από Στέγη Ηλικιωμένων μέχρι την εξόφληση τροφείων Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2020/10/05 Α/Π 347/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργέιου Άμυνας αναφορικά με την καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για απαλλοτρίωση τεμαχίου που είναι επιταγμένο για 40 και πλέον χρόνια για σκοπούς άμυνας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2020/10/03 Α/Π 650/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Acrobat Reader File
ocx
2020/10/03 Α/Π 650/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παροχή εύλογων προσαρμογών με διαφοροποιημένο εξεταστικό δοκίμιο σε άτομα με αναπηρία, για σκοπούς επαγγελματικής ανέλιξης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Acrobat Reader File
ocx
2020/09/24 ΕΜΠ 2.15 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου την 1η Σεπτεμβρίου 2020 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Αστυνομία Κύπρου Acrobat Reader File
2020/09/22 AYT. 7/2018, Α/Π 1449/2019, Α/Π 1980/2019 & Α/Π 242/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2020/09/22 AYT. 7/2018, Α/Π 1449/2019, Α/Π 1980/2019 & Α/Π 242/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής συνοδών βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2020/09/18 ΑΥΤ. 24/2020 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τα Δικαιώματα Έκφρασης και Θρησκευτικής Ελευθερίας Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/09/17 Ε.Μ.Π. 3/2 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Acrobat Reader File
2020/09/04 ΕΜΠΤ. 5/2020 & AYT. 21/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση υπό απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2020/09/04 ΕΜΠΤ. 5/2020 & AYT. 21/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση υπό απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2020/08/24 ΑΥΤ. 20/2020 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Φορέας Ισότητας, αναφορικά με την υποχρεωτική χρήση προστατευτικών μασκών από παιδιά με αναπηρία άνω των έξι ετών κατά τη φοίτηση τους στα σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ocx
Acrobat Reader File
2020/08/11 ΕΜΠΤ 4/2020 Α/Π 892/2020 Αυτεπάγγελτη τοποθέτηση αναφορικά με τη λήψη μέτρων που αφορούν τις στέγες ηλικιωμένων για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19 και την μετά COVID-19 εποχή Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2020/07/30 AYT. 18/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων («World Day against Trafficking in Persons») Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/07/23 ΣΑΑ 113/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με τις κτιριακές δομές για την εξυπηρέτηση παιδιών με νευρολογικά προβλήματα από το Μακάριο Νοσοκομείο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ) Acrobat Reader File
2020/07/23 Α/Π 847/2018 & Α/Π 1365/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμος Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την καθυστέρηση επιδότησης των θεραπειών υγέιας σε παιδιά με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2020/07/16 Α/Π 142/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να ολοκληρώσει την οριοθέτηση δημόσιου δρόμου για να εξακριβωθεί τυχόν επέμβαση σε ιδιωτικό τεμάχιο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2020/06/29 Σ.Α.Α. 138/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμος Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών ενήλικων προσώπωνμε σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε επαγγελματικές εξετάσεις Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας Acrobat Reader File
2020/06/29 Σ.Α.Α. 138/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμος Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες και ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με το κενό που παρατηρείται στην αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών ενήλικων προσώπωνμε σκοπό την παροχή διευκολύνσεων σε επαγγελματικές εξετάσεις Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας Acrobat Reader File
2020/06/26 Α/Π 542/2019, Α/Π 698/2019, Α/Π 711/2019, Α/Π 714/2019,Α/Π 729/2019, Α/Π 733/2019, Α/Π 823/2019, Α/Π 919/2019, Α/Π 1301/2019, Α/Π 1311/2019 & Α/Π 1779/2019. Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση αιτήσεων για καταβολή του ειδικού βοηθήματος τοκετού σε άγαμες μητέρες από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2020/06/26 Ε.Μ.Π.T. 3/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Υποστήριξης των Θυμάτων Βασανιστηρίων Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Acrobat Reader File
ocx
2020/06/25 Α/Π 798/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση απαλλοτρίτωησς ιδιωτικού τεμαχίου που επηρεάστηκε από έργο δημόσιας ωφέλειας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2020/06/21 AYT. 16/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
Word File
2020/06/09 Α/Π 1253/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πολυετή καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει αίτηση για καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2020/06/05 Α/Π 2353/2019. ΑΥΤ. 13/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και υγεία από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Τσερίου, Δήμος Γερίου Acrobat Reader File
ocx
2020/06/05 Α/Π 2353/2019. ΑΥΤ. 13/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή και υγεία από τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Τσερίου, Δήμος Γερίου ocx
Acrobat Reader File
2020/05/29 Α/Π 2042/2019 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Έγκωμης, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Acrobat Reader File
2020/05/29 Α/Π 1900/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ ΑΡ. Α/Π 1900/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Acrobat Reader File
2020/05/21 C/N 789/2020 Report of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman), acting as an Independent Mechanism for the Promotion, Protection and Monitoring of the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities and Equality Body, regarding Ministry of Education discriminatory policy towards children with disabilities, due to the requirements they need to fulfil to return to school, after reopening of Primary schools. Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Ministry of Education Acrobat Reader File
ocx
2020/05/21 Α/Π 789/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με τη φοίτηση των παιδιών με αναπηρία στα δημοτικά σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Acrobat Reader File
2020/05/19 Α/Π 1661/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τερματισμό παροχής Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοιας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/05/17 AYT 19//2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2020/05/08 AYT 12/2020 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών που σχετίζεται με τη μητρότητα σε περίοδο COVID-19 Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας, Παγκύπρια Γυναικολογική και Μαιευτική Εταιρεία Acrobat Reader File
2020/05/06 Α/Π 423/2020 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 423/2020 εναντίον της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, το οποία αφορά μη συμμόρφωσή της με το δεδικασμένο σε Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου Acrobat Reader File
2020/04/23 RN. 10/2020 & NPM. 2/2020 Report regarding the measures taken to prevent the spread of the coronavirus COVID-19 at the Reception and Accommodation Centers in Kokkinotrimithia and Kofinou Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Ministry of Interior, the Minister of Health, Ministry of Justice and Public Order, Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance Acrobat Reader File
2020/04/23 RN. 10/2020 & NPM. 2/2020 Report regarding the measures taken to prevent the spread of the coronavirus COVID-19 at the Reception and Accommodation Centers in Kokkinotrimithia and Kofinou Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ministry of Interior, the Minister of Health, Ministry of Justice and Public Order, Ministry of Labor, Welfare and Social Insurance Acrobat Reader File
2020/04/23 ΑΥΤ. 10/2020, Ε.Μ.Π. 2/2020 Έκθεση αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/04/23 ΑΥΤ. 10/2020, Ε.Μ.Π. 2/2020 Έκθεση αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στα Κέντρα Κοκκινοτριμιθιάς και Κοφίνου Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/04/08 Α/Π 91/2019 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράνομη ανάπτυξη σε περιοχή Natura Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ocx
Acrobat Reader File
2020/04/03 ΑΥΤ. 9/2020 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File
2020/04/02 Α/Π 1600/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστερήσεις στη ετοιμασία Εκθέσεων από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File
2020/04/02 Α/Π 1574/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος ζεύγους μεταναστών για παραχώρηση άδειας παραμονής και εργασίας, μέχρι την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας που τους αφορά Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2020/03/27 Α/Π 362/2016, Α/Π 1719/2016, Α/Π 1832/2016, Α/Π 2076/2016, Α/Π 396/2017, Α/Π 342/2017, Α/Π 519/2017, Α/Π 741/2017, Α/Π 139/2018, Α/Π 573/2018, Α/Π 1616/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου να εξετάσουν αιτήσεις των πολιτών Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Λεμεσού, Αμμοχώστου και Πάφου Acrobat Reader File
2020/03/26 Ε.Μ.Π.Τ.1/2020 Παρέμβαση/Ενημέρωση αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID - 19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/03/21 ΑΥΤ. 7/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2020/03/13 Α/Π 715/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Φλάσου και του Επάρχου Λευκωσίας, για παράλειψη λήψης μέτρων για αποκατάσταση της πρόσβασης του παραπονούμενου από και προς την οικία του από τον δημόσιο δρόμο Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Φλάσου, Έπαρχος Λευκωσίας Acrobat Reader File
2020/03/08 ΑΥΤ. 6/2020 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2020/03/05 ΑΥΤ 4/2020 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, σχετικά με ρατσιστική επίθεση εναντίον ποδοσφαιριστή Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Αστυνομία, ΚΟΠ Acrobat Reader File
2020/03/03 ΕΜΠ 3 Έκθεση υπό την αρμοδιότητα της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, αναφορικά με επισκέψεις που διενεργήθηκαν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2020/02/25 Α/Π 13/2016 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης και εγγραφής λόγω γάμου με κύπριο πολίτη - Παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να ενημερώσει την Επίτροπο για την εξέλιξη/κατάληξη ατομικών υποθέσεων Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2020/02/21 Α/Π 1016/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα στη συνδικαλιστική ελευθερία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
2020/02/13 Α/Π 389/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να απορρίψουν αίτηση του παραπονούμενου για παροχή σύνταξης ανικανότητας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/02/05 Α/Π 2038/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με την μη συμπερίληψη αλλοδαπής συζύγου Κύπριου πολίτη, ως εξαρτώμενο πρόσωπο στο δημόσιο βοήθημα Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2020/02/04 Α/Π 2200/2015, Α/Π 2272/2015 & Α/Π 2382/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή, από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας, της ετήσιας εισφοράς Κοινοτικών υπηρεσιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας Acrobat Reader File
2020/02/03 Α/Π 1316/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Κοινοτικού Συμβουλίου Κυπερούντας να φροντίσουν για την άρση επεμβάσεων σε μονοπάτι και την αποκατάσταση της χρήσης του Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκησης Λεμεσού, Κοινοτικ'ο Συμβούλιο Κυπερούντας Acrobat Reader File
2020/02/03 Σ.Α.Α. 91/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με προβλήματα που αφορούν στο «Σπίτι στην Αγλαντζιά» το οποίο λειτουργεί στη Κοινότητα για άτομα με αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2020/01/31 Α/Π 864/2019 & Α/Π 1263/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την ιδιότητα του ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την παράλειψη διασφάλισης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε οπτικοακουστικά μέσα τα οποία διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Acrobat Reader File
2020/01/24 Α/Π 955/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνγια παράλειψη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να φροντίσει για την άρση παράνομης επέμβασης δημόσιου αργακιού σε ιδιωτική ιδιοκτησία Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Acrobat Reader File
2020/01/23 Σ.Α.Α.. 38/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μείωση του δημόσιου βοηθήματος ατόμου με αναπηρία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την καθυστέρηση εξέτασης αίτησής του για ένταξη του στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την Υπηρε΄σια Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2020/01/22 Α/Π 1816/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1816/2019 κατά του Δήμου Λευκάρων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Λευκάρων Acrobat Reader File
2020/01/21 Α/Π 751/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αναφορικά με ισχυριζόμενη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της εξέτασης για επίλυση συνοριακής διαφοράς Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2020/01/17 Α/Π 30/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 30/2020 αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Κ. Πολεμιδιών να λάβει μέτρα για την άρση οχληρίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Acrobat Reader File
2020/01/10 Α/Π 234/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει αίτηση για καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου η οποία υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2017 Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2019/12/19 Α/Π 1034/2019 κ.ά. Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας στα δικαιώματα που τους επιφυλάσσει η Νομοθεσία, ανεξαρτήτως της άδειας παραμονής τους Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2019/12/03 . TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, αναφορικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2019/11/28 . ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αναφορικά με την διεξαγωγή έρευνας κατά παντός υπευθύνου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για αναζήτηση τυχόν ευθυνών για τα γεγονότα που ­οδήγησαν στον θάνατο του Στυλιανού Κωνσταντίνου Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2019/11/19 Ε.Μ.Π.4 και άλλες Έκθεση αναφορικά με επισκέψεις σε στέγες ηλικιωμένων, που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 5/2018-9/2018 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Στέγες Ηλικωμένων, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2019/10/25 ΑΥΤ. 15/2019 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την οικιακή εργασία στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2019/10/21 Ε.Μ.Π.3.02 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργηθήκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού στις 2 Οκτωβρίου 2019 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2019/10/14 Α/Π 1896/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε διαδικασία υποχρεωτικής εξέτασης και νοσηλείας προσώπου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2019/10/10 ΕΜΠ 2.11 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Αγίας Νάπας στις 26 Ιουλίου 2019 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2019/10/09 Α/Π 1424/2016 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη στήριξη που λαμβάνουν τα θύματα εμπορίας προσώπων που διαμένουν στο Κρατικό Καταφύγιο Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αστυνομία, Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2019/10/09 Α/Π 1270/2018, Α/Π 1725/2018, Α/Π 3/2019, Α/Π 1331/2019, Α/Π 1432/2019 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πολιτική δέσμευσης των τραπεζικών εγγυητικών που καταβάλλονται από εργοδότες οικιακών εργατών/ τριών Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2019/10/04 Ε.Μ.Π.1.02 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργηθήκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας στις 29 Αυγούστου 2019 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2019/09/30 Α/Π 664/2019, Α/Π 942/2019, Α/Π 964/2019, Α/Π 967/2019, Α/Π 1478/2019 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης τα οποία υποβάλλονται από αναγνωρισμένους πρόσφυγες Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2019/09/24 Α/Δ 4 /2019, Α/Π 1658/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τις συνθήκες φιλοξενίας και στήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File
2019/09/24 Α/Π 1922/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας που υπέβαλε σύζυγος κύπριου πολίτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2019/09/05 ΕΜΠ 2.18 Έκθεση αναφορικά με τις επισκέψεις που διενεργηθήκαν στα Αστυνομικά Κρατητήρια Κοφίνου στις 15 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2019 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2019/08/30 Α/Π 1220/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκκρεμότητα αίτησης επίλυσης συνοριακής διαφοράς στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού για 11 χρόνια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Acrobat Reader File
2019/08/29 Α/Π 1191/2017, Α/Π 1214/2018 και Α/Π 1385/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Παραλιμνίου αναφορικά με τη μη λήψη μέτρων για άρση οχληρίας εντός των διοικητικών του ορίων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File
2019/08/29 Ε.Μ.Π. 2.14 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Αραδίππου στις 24 Ιουλίου 2019 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργεί Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2019/08/29 Α/Π 837/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 837/2015 αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Αγίου Δομετίου να λάβει μέτρα σε σχέση με παράνομη προσθήκη σε οικοδομή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίου Δομετίου Acrobat Reader File
2019/08/04 Α/Π 1637/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικ΄αμε το παράπονο με αρ. Α/Π 1637/2017 κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File
2019/07/31 Α/Δ 3/2019, ΑΥΤ. 14/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή πρόσφατα σχόλια του Μητροπολίτη Μόρφου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Μητρόπολη Μόρφου Acrobat Reader File
2019/07/29 AYT. 12/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποκλιμάκωση εντάσεων που δημιουργούνται στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργέιο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχέιου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2019/07/26 Α/Π 1285/2016 και Α/Π 2222/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λεμεσού να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης διόρθωσης λάθους την από την οποία επηρεάζονται τεμάχια παραπονούμενων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφέιο Λεμεσού Acrobat Reader File
2019/07/26 Σ.Α.Α. 133/2016, Σ.Α.Α. 58/2017, Σ.Α.Α. 118/2017 και Σ.Α.Α. 1801/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνυπό την ιδιότητα του ως Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα σε ανεξάρτητη διαβίωση Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργέιο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
2019/07/22 Σ.Α.Α. 110/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την εκπροσώπηση γονέων σε Κέντρο Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργέιο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2019/07/22 Σ.Α.Α. 147/2017, Σ.Α.Α. 154/2017, Σ.Α.Α. 1/2018, Σ.Α.Α. 28/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με διατάξεις του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου που συνδέονται με τις ανάγκες της αναπηρίας Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2019/07/02 Α/Π 1717/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την καθυστέρηση λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας δρόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2019/07/01 Α/Π 920/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράπονο εναντίον του Τμήματος Τελωνείων και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την κατακράτηση εμπορευμάτων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Τελωνείων, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Word File
2019/06/28 Α/Π 2306/2015 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 61 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Acrobat Reader File
2019/06/27 Α/Π 596/2018 Ενδιάμεση Έκθεση αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας να επιστρέψει συγκεκριμένη αναλογία ποσού από τέλη αποχέτευσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας Acrobat Reader File
2019/06/27 Α/Π 895/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια του Υπουργείου Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2019/06/20 .. Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
ocx
2019/06/20 Α.Α.Α.Δ. 2/2019 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2019/06/19 Α/Π 799/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 799/2018 κατά του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Acrobat Reader File
2019/06/13 Α/Π 949/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου αναφορικά με προβλήματα οδικής ασφάλειας και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου οδικού δικτύου εντός των διοικητικών του ορίων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίου Αθανασίου Acrobat Reader File
2019/06/10 Α/Π 1173/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφέιου Λάρνακας να εκτελέσει ένταλμα πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε δημόσιο πλειστηριασμό το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφέιο Λάρνακας Acrobat Reader File
2019/06/06 Α/Π 1799/2016, Α/Π 1867/2016, Α/Π 2034/2016, Α/Π 2235/2016, Α/Π 488/2017, Α/Π 906/2017, Α/Π 1064/2017, Α/Π 1084/2017, Α/Π 1146/2017, Α/Π 389/2018, Α/Π 390/2018, Α/Π 391/2018, Α/Π 567/2018, Α/Π 568/2018, Α/Π 705/2018, ΑΥΤ 3/2018, Α/Π 1050/2018, Α/Π 1093/2018, Α/Π 1115/2018, Α/Π 1219/2018, Α/Π 1849/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κάλυψη των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών ασύλου που διαμένουν εκτός του Κέντρου Υποδοχής Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου Acrobat Reader File
2019/06/05 Α/Π 2201/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Υπουργέιου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εξετάσουν ειδοποιήσεις απαίτησης αποζημίωσης δυνάμει των άρθρων 67 και 68 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργέιο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2019/05/31 Α.Σ.Α. 1/2018, Σ.Α.Α 13/2018 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στους χώρους όπου διεξάγονται θεατρικές παραστάσεις Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Acrobat Reader File
2019/05/24 Α/Π 996/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  για το παράπονο με αρ. Α/Π 996/2018 αναφορικά με την παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να προβεί στην πλήρη διαμόρφωση δρόμου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πολεοδομικής άδειας που εξασφάλισε Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File
2019/05/17 Α/Π 1641/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για διαχωρισμό τεμαχίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου Acrobat Reader File
2019/05/14 A//ΠΠ 525/2018 Εκθεση Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης εκ μητρογονίας εκτοπισθέντα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File
2019/05/02 Α/Π 1851/2016, Α/Π 633/2017, Α/Π 449/2018, Α/Π 897/2018, Α/Π 1087/2018, Α/Π 1454/2018, Α/Π 1911/2018, Α/Π 1918/2018, Α/Π 85/2019, Α/Π 119/2019, Α/Π 208/2019, Α/Π 209/2019, Α/Π 210/2019, Α/Π 245/2019, Α/Π 519/2019, Α/Π 566/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το ζήτημα του επανανοίγματος υποθέσεων αιτητών ασύλου στη βάση νέων στοιχείων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων Acrobat Reader File
2019/05/02 Α/Π 10/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πολυετή παράνομη επέμβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία για αμυντικούς σκοπούς Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2019/04/25 Α/Π 509/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης 20 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας Acrobat Reader File
2019/04/23 Α/Π 519/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να απορρίψουν αίτηση της παραπονούμενης για παροχή επιδόματος ανεργίας. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2019/04/18 Α/Π 101/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάκτηση της κατοχής τουρκοκυπριακής περιουσίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2019/04/16 1471/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. Α/Π 1471/2018 κατά του Υπουργείου Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2019/04/05 Α/Π 1561/2018 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τ οπαράπονο με αρ. Α/Π 1561/2018 αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να λάβει μέτρα σε σχέση με οχληρία από υποστατικό που λειτουργέι ως ξενώνας σκύλων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Acrobat Reader File
2019/04/04 Α.Ρ.Α 14/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με το παράπονο με αρ. ΑΡΑ 14/2017 κατά 1. Του Υπουργείου Εσωτερικών και 2. Της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File
2019/03/29 Α/Π 1541/2017, Α/Π 1984/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 1541/2017 και Α/Π 1984/2018, αναφορικά με παράνομες προσθήκες και επεκτάσεις σε συγκρότημα κατοικιών και μετατροπή ορισμένων κατοικιών σε ξενοδοχείο/τουριστικά διαμερίσματα. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υφυπουργείο Τουρισμού Acrobat Reader File
2019/03/29 Α/Π 1637/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1637/2017, κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Acrobat Reader File
2019/03/29 Α/Π 2248/2013, Α/Π 1958/2015, Α/Π 1209/2016, Α/Π 173/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με επέμβαση δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο στο Φτερικούδι Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Κοινοτικό Συμβούλιο Φτερικουδιού Acrobat Reader File
2019/03/29 Α.Κ.Ι. 1/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου που υπέστη δημόσιος υπάλληλος, εξαιτίας παράτασης της άδειας ασθενείας της που οφειλόταν στην εγκυμοσύνη της Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Acrobat Reader File
2019/03/29 Α/Π 1575/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1575/2017 αναφορικά με όρο στην άδεια διαίρεσης που εξέδωσε ο Δήμος Λακατάμιας για καταβολή ποσού από τον αιτητή για την μελλοντική άρδευση χώρου πρασίνου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λακατάμιας Acrobat Reader File
2019/03/29 Α/Π 205/2019 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες του Συμβουλίου Εγγραφης Κτηματομεσιτών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Acrobat Reader File
2019/03/18 Α/Π 1022/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ.φακ.: Α/Π 1022/2018 σε σχέση με ενέργειες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2019/03/18 Α/Π 387/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την ακύρωση άδειας παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη λόγω κήρυξης του γάμου της ως εικονικού Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2019/03/18 721/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τις ενέργειες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2019/03/15 Α.Κ.Ι. 35/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων αναφορικά με τον χειρισμό από το Υπουργείο Υγείας καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2019/03/13 Α/Π 1778/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζεται με τη μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2019/03/08 Α.Α.Α.Δ. 1/2019 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την Ημέρα της Γυνάικας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2019/03/06 Χαιρετισμός - HOMBAT Χαιρετισμός της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Διακήρυξη Αρχών για την Καταπολέμηση του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στα Σχολεία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Acrobat Reader File
2019/03/06 Α/Π 1567/2018 Παρέμβαση αναφορικά με αίτημα για επανέκδοση απολυτήριου Λυκείου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File
2019/02/28 Α/Π 207/2019 Παρέμβαση αναφορικά με άρνηση αποδοχής ένορκης δήλωσης, στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας για αλλαγή ονόματος και φύλου σε έγγραφα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
2019/02/05 ΕΔ 5.22.06.01 Παρέμβαση αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Προϊόντος από το Σχέδιο της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και πιθανή παραβίαση Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Acrobat Reader File
2019/01/12 ΑΥΤ. 5/2016 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την στήριξη μονογονιού αιτήτριας ασύλου, θύματος βασανιστηρίων και έμφυλης βίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείο Υγειας
2018/12/31 Α/Π 400/2017, Α/Π 413/2017, Α/Π 514/2017, Α/Π 1270/2017, Α/Π 1370/2017, Α/Π 1719/2017, Α/Π 3/2018, Α/Π 5/2018, Α/Π 27/2018, Α/Π 28/2018, Α/Π 44/2018, Α/Π 86/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Acrobat Reader File
2018/12/05 Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά» Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια της εκδήλωσης «Η Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 70 χρόνια μετά» Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Acrobat Reader File
2018/12/05 ΤΟΠ Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την 70η επετειακή χρονιά της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Acrobat Reader File
2018/11/27 Α/Π 1729/2014, Α/Π 736/2015, Α/Π 1111/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με τη μη καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων, μετά τον τερματισμό καταβολής δημοσίου βοηθήματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2018/11/27 Α.Κ.Ι. 27/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου στην εργασία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικό Χημείο του Κράτους Acrobat Reader File
2018/11/22 Α/Π 917/2018, Α/Π 1360/2018, Α/Π 1451/2018, Α/Π 1500/2018, Α/Π 1578/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 917/2018, Α/Π 1360/2018, Α/Π 1451/2018, Α/Π 1500/2018 και Α/Π 1578/2018, κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Κύπρου Acrobat Reader File
2018/11/13 Α/Π 587/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Acrobat Reader File
2018/11/12 Σ.Α.Α. 126/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την ένταξη παιδιών με αναπηρίες σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2018/11/01 Α/Π 1369/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα των στρατιωτικών σε ελευθερία της έκφρασης. Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Acrobat Reader File
2018/10/31 Α/Π 694/2018 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αίτησης παραχώρησης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που υποβλήθηκε από αναγνωρισμένη πρόσφυγα με δύο ανήλικα παιδιά Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2018/10/30 Α/Π 790/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της ενέργειας του Υπουργείου Υγείας να μην καταβάλει έξοδα ασθενούς που αποτάθηκε σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα του ιδιωτικού τομέα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Acrobat Reader File
2018/10/30 Σ.Α.Α. 86/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την απόφαση στασιμότητας μαθητή με ΔΕΠΥ λόγω μη πλήρους φοίτησης εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Acrobat Reader File
2018/10/30 Α/Π 32/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρόνου με ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως και να συνδράμει στη διερεύνηση υπόθεσης που υποβλήθηκε στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2018/09/24 Σ.Α.Α. 42/2017, Σ.Α.Α. 125/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες για καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να εξετάσει αιτήσεις ατόμων με αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Αναπηρικού Επιδόματος Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Acrobat Reader File
2018/09/18 Α/Π 1687/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιστροφή ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο Αγίου Δομετίου για την εξαγορά χώρου στάθμευσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίου Δομετίου Acrobat Reader File
2018/09/14 Σ.Α.Α. 88/2017 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) να εξετάσει αίτημα για παροχή αναπηρικού επιδόματος Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Acrobat Reader File
2018/07/31 Α.Σ.Α. 2/2016 Αυτεπάγγελτη Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις παραλίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Acrobat Reader File
2018/07/27 Α/Π 1185/2017 Παρέμβαση αναφορικά με την απόρριψη της αίτησης που υπέβαλε ο σύζυγός της παραπονούμενης για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
2018/05/22 Α/Δ 1/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τις Συνθήκες Φιλοξενίας και Στήριξης στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Acrobat Reader File
2018/05/21 Α.Δ. 3/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητα της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το δικαίωμα σε δημόσιο θηλασμό Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείo Υγείας, Υπουργείo Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείo Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2018/05/21 Α/Π 1219/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με πολυετή καθυστέρηση προώθησης της διαδικασίας επιστροφής πλεονάζουσας απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας στην προηγούμενη ιδιοκτήτη της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Acrobat Reader File
2018/05/11 Α/Π 692/2018 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, αναφορικά με τη διασφάλιση χώρου θρησκευτικής λατρείας στην Πάφο για τις ανάγκες των μουσουλμάνων κατά τη διάρκεια της γιορτής του Ραμαζανιού Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Δήμος Πάφου Acrobat Reader File
2018/04/10 ΣΑΑ94/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Μηχανισμός Παρακολούθησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για ΑμεΑ αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης αθλητή τοξοβολίας με αναπηρίες για συμμετοχή του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση, καθώς και σε σχέση με το δικαίωμα των ΑμεΑ στον αθλητισμό Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) Acrobat Reader File
2018/04/03 ΕΜΠ 2.17 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα Αστυνομικά Κρατητήρια Ορόκλινης στις 30 Νοεμβρίου 2017 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Αστυνομία Κύπρου Acrobat Reader File
2018/03/30 ΑΚΙ 6/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής σε σχέση με αίτηση νηπιαγωγού για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρία, δυνάμει του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2018/03/30 Α/Π 996/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκκρεμότητα αίτησης στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας για 34 χρόνια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Acrobat Reader File
2018/03/30 ΑΚΙ 6/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής σε σχέση με αίτηση νηπιαγωγού για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών με Αναπηρία, δυνάμει του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2018/03/28 Α/Π 103/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο εναντίον του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σε σχέση με την απόρριψη αιτήματος πολίτη, για ελλιμενισμό σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Acrobat Reader File
2018/02/27 Α/Π 1235/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με προβλήματα με όμβρια ύδατα σε κατοικία στο Δήμο Λακατάμιας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημοτικό Συμβούλιο Λακατάμιας Acrobat Reader File
2018/02/27 Α/Π 879/2015, Α/Π 1185/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Παραλιμνίου να φροντίσει για τη συντήρηση / βελτίωση δρόμων και πεζοδρομίων περιοχής που βρίσκεται στα όρια του παρά τη λίμνη Παραλιμνίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Acrobat Reader File
2018/01/24 ΑΥΤ. 1/2018 Αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με την απειλή στην Ανεξαρτησία του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από ενέργειες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ως προϊσταμένου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ελεγκτική Υπηρεσία Acrobat Reader File
2018/01/15 Σ.Α.Α. 147/2016 Έκθεση του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την ελλιπή προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του αθλητικού κέντρου «Σπύρος Κυπριανού» Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού Word File
2017/12/08 - Δημόσια Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτήρας για ακύρωση της θεατρικής παράστασης “Cock” του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημοτικό Συμβούλιο Σωτήρας Acrobat Reader File
2017/11/10 Α/Π 1000/2017 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως Αναφορικά με την Συνεχή (Εικοσιτετράωρη) Παρακολούθηση μέσω Κλειστού Κυκλώματος Εικονοληψίας, Κρατούμενου σε Χώρο Εκτός των Κεντρικών Φυλακών που έχει Κηρυχθεί Φυλακή Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
2017/10/26 Α/Π 344/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την οχληρία που προκαλείται από τη λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Ξυλοφάγου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File
2017/09/20 Σ.Α.Α. 120/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για επιστροφή σε παιδί με αναπηρία του δημοσίου βοηθήματος που είχαν αποκόψει κατά παράβαση του άρθρου 9(1) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2017/09/17 Α/Π 1090/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την άρνηση του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιτρέψει την καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων για σκοπούς φροντίδας μετά από καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να εξετάσει την αίτηση ηλικιωμένης γυναίκας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2017/07/04 Α/Π 771/2014, Α/Π 2419/2014, Α/Π 1954/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με την μη συμπερίληψη αλλοδαπών συζύγων Κυπρίων πολιτών, ως εξαρτώμενα πρόσωπα στο δημόσιο βοήθημα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2017/06/30 A/Π 2283/2015 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 2283/2015, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού υπενθυμητικών επιστολών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2017/06/15 Α/Π 1713/2016 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την εμφάνιση των μαθητών, κατά τις επίσημες τελετές Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2017/06/13 Α.Κ.Ρ. 24/2017 Παρέμβαση αναφορικά με αλλαγή εγγράφων-νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εξωτερικών Κυπριακή Πρεσβεία στο Βερολίνο Acrobat Reader File
Acrobat Reader File
jpg
2017/05/31 Α/Π 1141/2015, Α/Π 106/2016, Α/Π 281/2016, Α/Π 785/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αποφάσεις που λήφθηκαν από την Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας σε αιτήσεις για στεγαστική οικονομική βοήθεια κατά παραβίαση του άρθρου 9 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File
2017/05/05 Α/Π 20/2017 Παρέμβαση για oικονομική στήριξη παραπονούμενης για συνέχιση της θεραπείας της σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Ηνωμένο Βασίλειο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας
2017/02/13 Α/Π 140/2017 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με την αποκοπή ποσού από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων - μελών συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης, για οικονομική ενίσχυση συναδέλφων τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Word File
2017/02/10 Α/Π 713/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών να ολοκληρώσει την εξέταση αίτησης για άδεια περίφραξης τεμαχίων, η οποία υποβλήθηκε το 2009 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File
2017/02/08 Α/Π 1710/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1710/2016 κατά του Υπουργείου Άμυνας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Word File
2017/01/31 ΑΚΡ 42/2016, ΑΚΡ 45/2016, ΑΚΡ 48/2016, ΑΚΡ 56/2016, ΑΚΡ 57/2016, ΑΚΡ 81/2016 Έκθεση αναφορικά με την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες ευάλωτων ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τράπεζες Word File
2017/01/31 ΑΚΡ 21/2013 Έκθεση αναφορικά με τη δράση της Αστυνομίας στη βάση εθνοτικού προφίλ Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Word File
2017/01/27 Α/Π 2127/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου να επιβάλει, εκ των υστέρων, αποχετευτικά τέλη για τα έτη 1999 μέχρι 2015 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Word File
2017/01/26 Σ.Α.Α. 40/2016 Έκθεση αναφορικά με την απόρριψη αίτησης ατόμου με νοητική αναπηρία για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και την παραβίαση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2017/01/16 Α/Π 1597/2012 και Α/Π 408/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων που υπέβαλε οικογένεια αναγνωρισμένων προσφύγων, για να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχέιου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Acrobat Reader File
2017/01/16 Α/Π 1597/2012, Α/Π 408/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων που υπέβαλε οικογένεια αναγνωρισμένων προσφύγων, για να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/12/28 Α/Π 577/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με την καθυστέρηση εξέτασης αίτησης που υπέβαλε θυγατέρα κύπριας πολίτιδος, για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/12/23 Α/Π 1575/2015 Ειδική Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να εκδώσει προξενικό πιστοποιητικό γέννησης σε παιδί Κύπριου πολίτη, καθώς επίσης και την μη ανταπόκριση σε επιστολές του Επιτρόπου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/12/23 Α.Κ.Ι. 67/2016 και Α.Κ.Ι. 84/2016 Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση λόγω αναπηρίας κατά την πρόσβαση εκπαιδευτικών με αναπηρία στην εργασία και την προσβολή της αξιοπρέπειας τους Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File
2016/12/14 Α/Π 1553/2013 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση αιτήτριας ασύλου στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στις ιατρικές υπηρεσίες Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσία Ασύλου Word File
2016/12/12 Σ.Α.Α. 8/2016, Σ.Α.Α. 33/2016, Σ.Α.Α. 53/2016, Σ.Α.Α. 57/2016, Σ.Α.Α 74/2016, Σ.Α.Α. 78/2016 Τοποθέτηση αναφορικά με τα συμπεριφορικά και γνωσιολογικά εμπόδια στο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/11/16 Δράση 11/2016 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θέμα της απόκτησης της κυπριακής ιθαγένειας: "Κοινωνική διάσταση, θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες, προβλήματα, καλές πρακτικές, εισηγήσεις" Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2016/11/15 ΣΑΑ 36/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με καθυστέρηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να εξετάσουν αίτηση ατόμου με αναπηρία για καταβολή τροφείων και μεταφορικών εξόδων Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2016/11/15 ΑΚΡ 77/2015 Έκθεση αναφορικά με τη Συμπεριφορά Δημόσιων Λειτουργών έναντι Πολιτών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/11/14 Α/Π 142/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με τη Συμπεριφορά Μελών της Αστυνομίας προς Πολίτες Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2016/11/11 Α/Π 1799/2016 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση γυναικών αιτητριών ασύλου στην εργασία και την κοινωνική πρόνοια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/11/10 Α/Π 653/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων αναφορικά με την παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει στο έργο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/11/09 Α/Π 1283/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1283/2014 κατά της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), για παράνομη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του προσπικού της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) Word File
2016/11/03 Α/Π 464/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να επιστρέψει στην ιδιοκτήτρια του μέρος τεμαχίου της που απαλλοτριώθηκε και ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό της απαλλοτρίωσης (ανέγερση σχολείου) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/11/02 Α/Π 1725/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Δημοτικού Ταμία από τον Δήμο Λεμεσού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2016/10/26 Α/Π 1895/2015 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τη μη προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κρουαζιερόπλοιου εγγεγραμμένου στο κυπριακό νηολόγιο Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2016/10/20 Α/Π 682/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να φροντίσει για την ανάκτηση της κατοχής οικιστικής μονάδας στο κυβερνητικό οικισμό Ζυγίου που κατέχεται παράνομα από το 2006 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2016/10/20 Α/Π 2383/2015, Α/Π 7/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονα κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Οράς, σε σχέση με την εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής εισφοράς κοινοτικών υπηρεσιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Οράς Word File
2016/10/17 Α/Π 1382/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να απαντήσει έγκαιρα σε επιστολή πολίτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2016/10/14 Α.Κ.Ι. 15/2012, Α.Κ.Ι. 19/2012, Α.Κ.Ι. 23/2014 και Α.Κ.Ι. 23/2015 Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη έμμεση διάκριση λόγω γλώσσας στην εργασία και την απασχόληση Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Οδικών Μεταφορών Word File
2016/10/14 Α/Π 1094/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με καθυστέρηση στην εξέταση αιτήσεων ανανέωσης των αδειών παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη και του γιου της και με παράλειψη ανταπόκρισης στην έρευνα του Γραφείου της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/10/12 Α.Κ.Ι. 45/2015 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για παρενόχληση στην εργασία και διάκριση λόγω φύλου και εθνικής καταγωγής που υπέστη εργαζόμενη στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File
2016/10/10 AKΡ 24/2016 Προτάσεις αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των διεμφυλικών (trans) ανθρώπων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Word File
2016/10/07 Α/Π 1196/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να απορρίψει αίτημα για επιστροφή δικαιωμάτων που καταβλήθηκαν για την έκδοση άδειας οικοδομής, που ήταν αδύνατο να αξιοποιηθεί λόγω της επικειμένης λήξης της πολεοδομικής άδειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File
2016/10/03 Α/Δ 4/2016 Δημόσια Τοποθέτηση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση αναφορικά με την ευθύνη πελατών των σεξουαλικών υπηρεσιών από θύματα εμπορίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2016/09/30 Α/Π 1930/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος παιδιών με μακρόχρονη παραμονή για παραχώρηση άδειας παραμονής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/09/30 A/P 1081/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αστυνομίας αναφορικά με την καθυστέρηση στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2016/09/30 Α/Π 2182/2015, Σ.Α.Α. 2/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα φοίτησης των παιδιών με αναπηρία σε ενιαία, ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/09/29 Α/Π 478/2012, Α/Π 313/2013, Α/Π 1767/2014, Α/Π 1221/2016 &Α/Π 1596/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το θεσμό των Κοινοταρχών στις ενορίες των Δήμων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/09/28 Α/Π 707/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο για μη καταβολή των μισθών που αντιστοιχούν σε αναδρομικό διορισμό υπαλλήλου στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Word File
2016/09/28 Α/Π 2514/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα , για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Word File
2016/09/23 Α/Π 1972/2012, Α/Π 1/2013, Α/Π 2412/2013, A/Π 106/2014 &Α/Π 517/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ετήσια εισφορά κοινοτικών υπηρεσιών που επιβάλλουν τα Κοινοτικά Συμβούλια στους κατόχους περιουσίας στα όρια τους δυνάμει του περί Κοινοτήτων Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/09/23 Α/Π 612/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014 , αναφορικά με την παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου Ορεινής να μου παραθέσει τα σχόλια και τις απόψεις του, σε σχέση με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 612/2014, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιχωρίου Ορεινής Word File
2016/09/14 Α/Π 1415/2013, Α/Π 466/2015, Α/Π 934/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για έκδοση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου/ ταξιδιωτικού εγγράφου σε ανήλικα παιδιά στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν διαμένουν μαζί Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/09/14 Α/Π 715/2014 Ειδική Έκθεση δυνάμει του άρθρου 8(8) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 έως 2014, αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να παραθέσει στοιχεία που του ζητήθηκαν, παρά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος και την αποστολή σε αυτό αριθμού επιστολών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εξωτερικών Word File
2016/09/12 ΑΚΙ 19/2016 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για ρατσιστική και παρενοχλητική συμπεριφορά στην εργασία, από ιδιωτική εταιρεία, εξαιτίας της οποίας ο εργαζόμενος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση (διάκριση λόγω φυλετικής καταγωγής) Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία) Word File
2016/09/09 ΑΚΙ 26/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα διευκολύνσεων για τη φροντίδα νεογέννητου παιδιού και την ανάγκη κατοχύρωσης της άδειας πατρότητας ως μέτρου προαγωγής της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/09/06 A/Π 1501/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αίτηση που εκκρεμεί για επτά περίπου χρόνια στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας και αφορά στο καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File
2016/09/06 Α/Π 2249/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την απόφαση τερματισμού του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά στην παραχώρηση σε δικαιούχους εκτοπισθέντες οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/09/02 Α.Σ.Α. 1/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/09/01 Α/Π 289/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Ύψωνα, για εκ των υστέρων αποστολή ειδοποιήσεων επιβολής τελών ακίνητης ιδιοκτησίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Ύψωνα Word File
2016/08/31 Α.Κ.Ι.Α. 2/2016 Αυτεπάγγελτη Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένες διακρίσεις λόγω φύλου και λόγω ηλικίας στην Προκήρυξη του Υπουργείου Άμυνας για την πρόσληψη 3.000 οπλιτών στην Εθνική Φρουρά Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Άμυνας Word File
2016/08/30 ΑΚΙ 27/2015 Έκθεση κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με καταγγελία για την Έκθεση αξιολόγησης Ανώτερης Νοσηλευτικής Λειτουργού για το έτος 2014, κατά το οποίο εργάσθηκε μόνο για έξη μήνες, λόγω άδειας μητρότητας, χειρουργικής επέμβασης και άδειας ανάπαυσης. Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Word File
2016/08/30 ΑΚΙ 3/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου καθώς και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File
2016/08/30 Α/Π 2331/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/08/29 Α/Π 1524/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1524/2014, κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοιλίνειας, το οποίο αφορούσε σε διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Κοιλίνειας Word File
2016/08/26 Α/Π 2340/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Aτόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα των φοιτητών που αποτείνονται στο Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην προστασία του απορρήτου πληροφοριών υγείας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File
2016/08/26 Α/Π 52/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με παράπονο κατά του Δήμου Αγίου Δομετίου, για παράνομη επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέλος του προσωπικού της Δημοτικής Υπηρεσίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίου Δομετίου Word File
2016/08/24 Α/Π 1644/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιομετόχου, σε σχέση με καταδιωκτική στάση έναντι του παραπονούμενου και μη συμμόρφωση αυτού σε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου Word File
2016/08/22 Α/Π 1708/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη μετακίνηση υπαλλήλου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2016/08/22 Α/Π 1417/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προωθήσει την απαλλοτρίωση τεμαχίου που κηρύχθηκε αρχαίο μνημείο Β’ Πίνακα από το 1966 και εμπίπτει στον αρχαιολογικό χώρο Αμαθούντας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχαιοτήτων Word File
2016/08/03 Α/Π 643/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράταση από τους Επάρχους των ωραρίων λειτουργίας των κέτρων αναψυχής και την παράταση της χρήσης μεγαφώνων και μετάδοσης μουσικής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Word File
2016/07/29 Σ.Α.Α. 39/2016 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την παροχή ακαδημαϊκών προσαρμογών και διευκολύνσεων σε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου με ψυχική αναπηρία και την αντιμετώπισή της από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File
2016/07/25 Α/Π 2456/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για επίδειξη ανοίκειας και απρεπούς συμπεριφοράς εκ μέρους λείτουργού του Υπουργείου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/07/25 Α/Π 1480/2013, Α/Π 1830/2013, Α/Π 1861/2013, Α/Π 2067/2013, Α/Π 2068/2013, Α/Π 2349/2013, Α/Π 296/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να λάβουν απόφαση σε σχέση με την αναδρομική χορήγηση δημοσίου βοηθήματος σε αιτητές ασύλου και κατόχους διεθνούς προστασίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2016/07/25 ΑΚΡ 7/2016 Αυτεπάγγελτη Έρευνα αναφορικά με τη Μεταφορά Νεκρού από το οδόφραγμα Αγίου Δομετίου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία Word File
2016/07/22 Α/Π 2545/2012 & Α/Π 1975/2013 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απαίτηση για καταβολή τραπεζικών εγγυητικών για σκοπούς εξασφάλισης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογένειας Κυπρίων πολιτών με σκοπό τη σύντομη επίσκεψη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/07/22 Α/Π 2210/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αίτησης γυναίκας με νοητική αναπηρία για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά παράβαση του σχετικού Νόμου και διατάξεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/07/15 Α/Π 2012/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/07/15 Α/Π 2012/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε αίτηση και ένσταση αντίστοιχα, γυναίκας με αναπηρία, για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2016/07/14 Α.Κ.Ι. 49/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση από το Ιατρικό Συμβούλιο των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εσωτερικής νομοθεσίας που αφορούν στο δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να ασκούν το επάγγελμα του ιατρού στη Κύπρο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ιατρικό Συμβούλιο Word File
2016/07/11 Α/Π 918/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να εφαρμόσει τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2016/07/11 Α/Π 946/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με με ορθή ερμηνεία από την Αστυνομία του περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2016/07/06 ΑΚΙ 18/2015 Έκθεση αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας στην προκήρυξη από το Δήμο Λευκωσίας 11 θέσεων εκτάκτων λειτουργών καθορισμένης διάρκειας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Δήμος Λευκωσίας Word File
2016/06/29 Α.Κ.Ι. 14/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το άρθρο 17 Α (1) του περί Αστυνομίας Νόμου, το οποίο εισάγει άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση σε θέση εργασίας / διορισμό εξειδικευμένου μέλους της Αστυνομίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2016/06/28 ΑΚΙ 20/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας σε διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών(Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας)Κανονισμών και των περί Αστυνομίας (Γενικοί) Κανονισμών, που αφορούν στην πρόσβαση / διορισμό σε θέση εργασίας Ειδικού Αστυνομικού και Αστυνομικού αντίστοιχα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Αστυνομία, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Word File
2016/06/08 ΑYT 2/2014, AYT 3/2014, AΚΡ 28/2014 Έκθεση αναφορικά με τον χειρισμό αιτημάτων για ταφή μεταναστών στα τοπικά κοιμητήρια των κοινοτήτων μόνιμης διαμονής τους Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/06/07 ΕΜΠΤ 2/2016 Δημόσια Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων για τα περιστατικά αστυνομικής βίας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Word File
2016/06/06 ΑΚΡ/ΑΥΤ 1/2015 Αυτεπάγγελτη Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Αρχή κατά των Διακρίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του «Προγράμματος Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης» και την εξασφάλιση μιας χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική προέλευση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/06/02 Α/Π 1986/2015, Α/Π 62/2016 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε Σχέση με τη Διαδικασία Εκλογής Προέδρου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/05/30 Α/Δ 6/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων σε ελευθερία έκφρασης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2016/05/30 Α/Π 2371/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2371/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2016/05/12 Α/Π 295/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Μαγνητικού Τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2016/05/11 Α/Π 1554/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1554/2013, κατά της Σχολικής Εφορείας Ξυλοφάγου, σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού για την εκμετάλλευση κυλικείου του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχολική Εφορεία Ξυλοφάγου Word File
2016/05/11 Α/Δ 7/2016 και Α/Π 732/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με την Ανάγκη Λήψης Μέτρων για Σκοπούς Αποκλιμάκωσης της Συνεχιζόμενης Έντασης στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μεννόγεια Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Αστυνομία Word File
2016/04/25 Α/Π 2389/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχετικά με τη Χρήση Βίας από την Αστυνομία κατά τη Λήψη Δείγματος DNA Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2016/04/22 AKI 29/2015 Έκθεση της Αρχής Ισότητας και της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την απόλυση εργαζόμενου με αναπηρία από το Δήμο Αγίου Δομετίου (διάκριση λόγω αναπηρίας) Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Δήμος Αγίου Δομετίου Word File
2016/04/20 Α/Π 68/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αυθαίρετη κατεδάφιση τοίχου χαμηλού ύψους στο σύνορο τμήματος παραλιακού πεζόδρομου στα όρια της κοινότητας Αγίου Τύχωνα από αναρμόδια αρχή, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού,Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/04/20 Α/Π 1995/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1995/2015 αναφορικά με παράλειψη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού να λάβει μέτρα για την προσβασιμότητα στο κτίριό της για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Αστυνομία-Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού Word File
2016/04/18 Α/Π 2166/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόφαση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να ανακαλέσει νόμιμη απόφαση για στέγαση εκτοπισθείσας οικογένειας που λαμβάνει δημόσιο βοήθημα σε τουρκοκυπριακή κατοικία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Word File
2016/04/15 ΑΚΙ 22/2016 Έκθεση αναφορικά με απαγορευμένη με Νόμο διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής στον τομέα πρόσβασης στην Απασχόληση και ειδικότερα, στο επάγγελμα του Βοηθού Κτηματομεσίτη Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File
2016/04/11 A/P 780/2015 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με τα εμπόδια κατά την πρόσβαση νεαρής γυναίκας με πολλαπλές αναπηρίες στις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες διαβίωσης, φροντίδας και αποκατάστασης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2016/04/11 Α/Π 514/2015 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» για την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Word File
2016/04/08 Α/Π 1690/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κατασκευή παράνομης ράμπας σε παραλία στα Περβόλια για να διευκολύνεται η χρήση καθορισμένου διαύλου διέλευσης μικρών σκαφών και ενώ δεν υπάρχει ικανοποιητική και ασφαλής πρόσβαση στο δίαυλο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File
2016/04/04 A/Π 1461/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Δήμου Γερμασόγειας να αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατολισθήσεων από κρατικό τεμάχιο στη Γερμασόγεια που γειτνιάζει με ιδιωτικές κατοικίες Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Γερμασόγειας, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2016/03/23 Α/Π 1506/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομο με αναπηρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2016/03/18 Α/Π 2295/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (αφορά εγγραφή στα Μητρώα Κτηματομεσιτών και Βοηθών Κτηματομεσιτών) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File
2016/03/10 Α/Π 2045/2014, Α/Π 2172/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση αναστολής του διαχωρισμού κρατικών οικοπέδων για το σκοπό στεγαστικού σχεδίου που προβλέπεται στον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/03/09 Α/Δ 1/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον εντοπισμό και τη μεταχείριση θυμάτων Trafficking στα πλαίσια εικονικών/εξαναγκαστικών γάμων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Ένωση Δήμων Word File
2016/03/09 αυτ 1/2016 Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την έκδοση των νέου ενιαίου τύπου αδειών διαμονή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/03/09 Α/Δ 3/2016 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη δημοσιοποίηση υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης μαθήτριας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2016/03/09 Α/Π 1532/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε αίτηση ανήλικου παιδιού Τουρκοκύπριας και Σύριου υπηκόου για απόκτηση τη Κυπριακής υπηκοότητας και την ελλιπή ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει την διερεύνηση της υπόθεσης από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2016/03/02 Α/Π 1736/2014 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψητων πολεοδομικών και οικοδομικών αρχών να λάβουν μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειτουργίας υπεραγορών σε παράνομα υποστατικά Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τοπικές Αρχές Word File
2016/02/29 Α/Π 1036/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Λάρνακας να λάβει μέτρα σε σχέση με τη λειτουργία παράνομου γυμναστηρίου και να διερευνήσει καταγγελίες περιοίκων για επηρεασμό των ανέσεων τους από οχληρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λάρνακας Word File
2016/02/22 ΤΟΠ 1/2016 Δημόσια Τοποθέτηση σχετικά με τον εμπρησμό του τζαμιού στη Δένεια Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Word File
2016/02/11 ΑΥΤ 07/2015 Αυτεπάγγελτη Έρευνα Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για σκοπούς απέλασης προσώπων, εκκρεμούσης διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για διεθνή προστασία ή/και διαδικασίας προσφυγής εναντίον απορριπτικών αποφάσεων για διεθνή προστασία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου Word File
2016/02/09 ΑΣΑ 1/2016 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σχολικού συνοδού σε μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, ΚΥ.Σ.Ο.Α, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2016/02/04 Α/Π 1308/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1308/2015 κατά των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, σε σχέση με διαδικασία πλήρωσης θέσης Ιατρού Καθορισμένης Διάρκειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File
2016/01/29 ΑΚΡ/ΑΥΤ. 1/2016 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση αναφορικά με τη δήλωση του θρησκεύματος από τους τελούντες πολιτικό γάμο και την αναγραφή του στο πιστοποιητικό γάμου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2016/01/25 ΑΚΡ 3/2016 Τοποθέτηση αναφορικά με την κλήρωση δωρεάν εισαγωγής οικιακής βοηθού, στη Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αραδίππου στη Λάρνακα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Συνδέσμοι Γονέων Word File
2016/01/19 ΑΚΙ 42/2015 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) Λοχία του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματός του για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης εικοσιτετράωρης υπηρεσίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Άμυνας, Εθνική Φρουρά Word File
2016/01/09 AKΡ ΤΟΠ 4/2016 Τοποθέτηση σχετικά με κύρια ζητήματα που αφορούν τα intersex άτομα, από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Word File
2015/12/29 ΑΚΙ 128/2011 Έκθεση για δυσμενή μεταχείριση εκπαιδευτικού κατά την περίοδο μητρότητας από το Γενικό Λογιστήριο η οποία συνιστά άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικό Λογιστήριο Word File
2015/12/28 ΕΜΠ 2.06 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Λακατάμειας στις 31/07/015 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Αστυνομίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2015/12/28 Α/Π 2521/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2521/2013 κατά του Τμήματος Δημοσίων Έργων, σε σχέση με μεταχείριση μέλους του προσωπικού του Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Δημοσίων Έργων Word File
2015/12/15 ΑΔ 18/2015, Α/Π 1237/2014, A/Π 1407/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναφορικά με τα Ταξιδιωτικά Έγγραφα («laissez passer») που Παραχωρούνται σε Κατόχους Συμπληρωματικής Προστασίας Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/12/14 Α/Π 951/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να διασφαλίσει με συστηματικό και ικανοποιητικό έλεγχο τη δέουσα ανακατασκευή δρόμου που είχε διανοιχθεί στο πλαίσιο διαχωρισμού οικοπέδων και υπεστη κατολίσθηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2015/12/10 Α/Δ 17/2015 Τοποθέτηση της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2015/12/10 Α/Π 2094/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αίτησης που υπέβαλε αναγνωρισμένη πρόσφυγας για να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/12/10 Α/Π 2502/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με συμπεριφορά Αστυνομικού σε επικοινωνία με πολίτη μέσω της «Γραμμής του Πολίτη» Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/12/08 AKI 48/2015 Έκθεση αναφορικά με πρακτική του Δήμου Λευκωσίας που στοιχειοθετεί άμεση απαγορευμένη με νόμο διάκριση λόγω φύλου στoν τομέα της πρόσβασης σε απασχόληση Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Δήμος Λευκωσίας Word File
2015/12/08 Α/Π 1357/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση (α) του άρθρου 114 (γ) του περί Κοινοτήτων Νόμου που αφορά την εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να τροποποιεί τα σύνορα κοινότητας και (β) του άρθρου 44 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου αναφορικά με την άσκηση της διακριτικής εξουσίας που παρέχεται με νόμο σε δημόσια αρχή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File
2015/12/07 Α/Π 2534/2014, Α/Π 81/2015, Α/Π 333/2015, Α/Π 1491/2015, Α/Π 1563/2015 και Α/Π 1664/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων αναφορικά με τη καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων για παροχή στεγαστικής βοήθειας και την παραβίαση του άρθρου 9 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου καθώς και της αρχής της χρηστής διοίκησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File
2015/12/04 Α/Π 63/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ακακίου να φροντίσει για τον τερματισμό πολύχρονης παράνομης επέμβασης δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Ακακίου Word File
2015/12/02 ΑΚΙ 12/2012 και ΑΚΙ 92/2012 Τοποθέτηση αναφορικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Cyta Word File
2015/12/01 Α/Δ 16/2015 Δημόσια Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή τη Διεθνή Μέρα κατά του HIV/AIDS Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2015/11/26 Α/Δ14/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το σεξισμό στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2015/11/25 Α/Δ 15/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Word File
2015/11/25 Α/Π 2138/2009, Α/Π 2489/2009, Α/Π 2552/2010, Α/Π 834/2012, Α/Π 835/2012, Α/Π 836/2012, Α/Π 837/2012, Α/Π 838/2012, Α/Π 839/2012, Α/Π 840/2012, Α/Π 1023/2012, Α/Π 1024/2012, Α/Π 1025/2012, Α/Π 1026/2012, Α/Π 1027/2012, Α/Π 1192/2012, Α/Π 1286/2012, Α/Π 1287/2012, Α/Π 1288/2012, Α/Π 1469/2012, Α/Π 1470/2012, Α/Π 1471/2012, Α/Π 1616/2012, Α/Π 1885/2012, Α.Κ.Ρ. 12/2012, Α.Κ.Ρ. 59/2012, Α/Π 1538/2013, Α/Π 1634/2013, Α/Π 1949/2013, Α.Κ.Ρ. 63/2013, Α.Κ.Ρ 70/2014, Α/Π 220/2014, Α/Π 2046/2014, Α/Π 2583/2014, Α/Π 92/2015, Α/Π 910/2015, Α/Π 1261/2015, Α/Π 1291/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αιτήσεων Τουρκοκυπρίων για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/11/25 Α/Π 2128/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας να θέσουν υπόψη Τουρκοκύπριου πληροφορίες που ζήτησε αναφορικά με τεμάχιο του στη Δρομολαξιά που τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λάρνακας Word File
2015/11/24 Α/Π 1557/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Τμήματος Οδικών Μεταφορών αναφορικά με την διαφοροποίηση πολιτικής, σε σχέση με τις χρέωση για τη χρήση των οχημάτων κατά την εξέταση για απόκτηση επαγγελματικής άδεια οδηγού, εν μέσω διαδικασίας εξέτασης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Οδικών Μεταφορών Word File
2015/11/20 Α/Π 2206/2014, Α/Π 2254/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 2206/2014 και Α/Π 2254/2014. σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης ανάπτυξης αυξημένου βαθμού οχληρίας στο λιμάνι Λάρνακας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Δήμο Λάρνακας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Word File
2015/11/20 Α/Π 1085/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ) να διασφαλίσει την ικανοποιητική αποκατάσταση του οδικού δικτύου της κοινότητας Κονιών αμέσως μετά το πέρας των εργασιών που αφορούσαν την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου Word File
2015/11/20 Α/Π 647/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση του άρθρου 29 του Συντάγματος και σχετικών διατάξεων του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/10/20 Α/Π 297/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (α) για παράλειψη του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να συμπληρώσει την εξέταση αίτησης που υποβλήθηκε πριν από 33 χρόνια και (β) για την ασυνεπή ή και μεροληπτική εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων εφαρμογή της πολιτικής που αφορά στην παραχώρηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Word File
2015/10/20 Α/Δ 13/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με συνθήκες υποδοχής, φιλοξεν'ιας και κοινωνικής ένταξης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Word File
2015/10/19 ΑΚΙ 40/2013 Έκθεση της Αρχής Ισότητας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) αναφορικά με την εφαρμογή του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.146(Ι)/2009) Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2015/10/19 AΚΙ 21/2012 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για διάκριση σε βάρος των Αρμενοκυπρίων λόγω των απαιτούμενων γλωσσικών προϋποθέσεων, για πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στη δημόσια υπηρεσία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File
2015/10/16 ΑΚΙ 38/2015 Έκθεση αναφορικά με προτεινόμενη μετάθεση Διοικητικού Λειτουργού Α΄από την Επαρχία μόνιμης διαμονής της ενώ έχει την πρωταρχική ευθύνη φροντίδας (primary caretaker) ατόμου με ψυχική αναπηρία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File
2015/10/14 Α/Π 1884/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να συμβάλει εποικοδομητικά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος λειτουργίας της σχολής - μουσείου χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκησης Λεμεσού Word File
2015/10/13 Α/Π 481/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 481/2011 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με αγορά υπηρεσιών στους τομείς κλινικής νευρολογίας, ηλεκτρομυογραφίας και νευροφυσιολογίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/10/06 Α/Π 2094/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εργοδότηση από τους Δήμους Μέσα Γειτονιάς και Ύψωνα του ίδιου ατόμου σε δυο αντίστοιχες θέσεις εργάτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Ύψωνα Word File
2015/10/05 Α/Π 1957/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για πολιτογράφηση που υπέβαλε σύζυγος κύπριου πολίτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/09/22 Α/Π 1881/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. φακ. Α/Π 1881/2014 κατά της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την απόρριψη αίτησης για παροχή φοιτητικής χορηγίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών Word File
2015/09/17 Α/Π 2312/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2312/2012 κατά του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών, αναφορικά με μη διερεύνηση καταγγελιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File
2015/09/15 ΑΚΙ 39/2014 Έκθεση αναφορικά με την προϋπόθεση για πιστοποιημένη «πολύ καλή γνώση» της ελληνικής γλώσσας στις Προκηρύξεις Διαγωνισμών για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές ξένων γλωσσών για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2015/09/11 Α/Π 1347/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1347/2013 αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Αθηένου να αντιμετωπίσουν δυνάμει της νομοθεσίας παράνομες και οχληρές επαγγελματικές αναπτύξεις. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Δήμος Αθηένου Word File
2015/09/08 Α/Π 2102/2013, 2103/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη χρήση βίας από την Αστυνομία κατά τη σύλληψη προσώπου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/08/31 Α/Π 1052/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προωθήσει την εξέταση αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε ανήλικη που δηλώθηκε στην αίτηση ως άτομο με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Word File
2015/08/31 Α/Π 70/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, αναφορικά με παράλειψη τους να αντιμετωπίσουν μακρόχρονη παράνομη επέμβαση δρόμου σε ιδιωτική ιδιοκτησία στο ΠελένδριΚοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2015/08/28 Α/Π 1687/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με μη ανανέωση άδειας διαμονής σε οικογένεια μεταναστών με μακρόχρονη και εδραιωμένη παραμονή  Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/08/24 ΑΙΤ 1/2015 Τοποθέτηση αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης ευρωπαίων φοιτητών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2015/08/24 Α/Π 1106/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1106/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με χειρισμό καταγγελίας στο εμπλεκόμενο Υπουργείο, εναντίον νοσηλευτικού λειτουργού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/08/24 Α/Π 1506/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τα έξοδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε άτομο με αναπηρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/08/19 Α/Π 130/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την υπερχείλισιη αποχετευτικών λάκκων κατοικιών στον Ύψωνα εξαιτίας υπόγειων νερών που εισέρχονται στους λάκκους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Δήμος Ύψωνα Word File
2015/08/19 Α/Π 1013/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να επιληφθούν και αντιμετωπίσουν παράνομες αναπτύξεις  Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκησης Λάρνακας Word File
2015/08/19 Α/Π 1013/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας να επιληφθούν και αντιμετωπίσουν παράνομες αναπτύξεις Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File
2015/08/19 Α/Π 130/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την υπερχείλιση αποχετευτικών λάκκων κατοικιών στον Ύψωνα εξαιτίας υπόγειων νερών που εισέρχονται στους λάκκους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Ύψωνα Word File
2015/07/22 ΑΥΤ 2/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου σε συνδυασμό με τον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Αστυνομία και τοπικές αρχές Word File
2015/07/21 ΑΚΙ 12/2015 Έκθεσης αναφορικά με καταγγελία Μόνιμης Λοχία (ΠΖ) του Στρατού της Δημοκρατίας, για μη ικανοποίηση αιτήματός της για απαλλαγή από υποχρέωση εκτέλεσης εικοσιτετράωρης υπηρεσίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Εθνική Φρουρά Word File
2015/07/21 Α/Π 165/2015 και Α/Π 749/2015 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την προθεσμία πρόσβασης στους φακέλους των αιτούντων διεθνούς προστασίας από τους νομικούς εκπροσώπους τους  Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου Word File
2015/07/09 Α/Π 257/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 257/2015 κατά του Δήμου Αγίου Αθανασίου, αναφορικά με πρακική που ακολουθεί σε σχέση με την έκδοση βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίου Αθανασίου, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/07/08 Α/Π 992/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον του Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με την εκ παραδρομής έκδοση Οριστικού Απολυτηρίου σε στρατιώτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Άμυνας Word File
2015/07/07 ΑΥΤ 5/2015 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το άρθρο 13 και του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Acrobat Reader File
2015/07/03 Α/Π 2390/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη, από το Υπουργείο Υγείας, αιτήματος ασθενή για επιδότηση των εξόδων θεραπείας στην οποία αυτός υποβλήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/07/02 Α/Π 2140/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση του Συμβουλίου Αποφυλακίσεως να παραχωρήσει την έκθεση του Τμήματος Φυλακών σε κρατούμενο αιτητή για αποφυλάκιση επ’ αδεία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποφυλακίσεως και Τμήμα Φυλακών Word File
2015/06/29 ΑΚΡ 44/2010 Έκθεση αναφορικά με την πολιτική εταιρειών που παρέχουν τηλεφωνικές και ευρυζωνικές υπηρεσίες να αξιώνουν την καταβολή (ψηλότερων) χρηματικών εγγυήσεων από μη κύπριους ή μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου, για να τους παραχωρήσουν τις υπηρεσίες του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Εταιρείες Cablenet, ΜΤΝ και Primetel Word File
2015/06/25 ΑΥΤ 4/2015 Τοποθέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κυρωθείσα από την Κυπριακή Δημοκρατία Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ειδικότερα τα Άρθρα 4 («Γενικές Υποχρεώσεις») και 12 ( «Ίση Αναγνώριση ενώπιον του Νόμου») αυτής Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες - Word File
2015/06/24 Α/Π 1188/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ελευθερία της έκφρασης έκτακτου μορφωτικού λειτουργού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2015/06/23 Α/Π 80/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ποινικής έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/06/23 Α/Π 460/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό αιτήματος ανανέωσης άδειας παραμονής συζύγου Κύπριου πολίτη από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/06/22 Α.Κ.Ι.A. 3/2015 Τοποθέτηση αναφορικά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος διορισμού στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων - Word File
2015/06/19 Α/Π 166/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 166/2015 κατά του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,για μη συμμόρφωση του τελευταίου σε ακυρωτική Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Word File
2015/06/18 Α.Κ.Ι. 52/2014 Έκθεση αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στην πρόσβαση στο επάγγελμα του/της ιδιώτη φύλακα/φρουρού στο Αεροδρόμιο Λάρνακας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και Group 4 Word File
2015/06/18 Α/Π 1216/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών με αφορμή παράπονο για αίτηση παραχώρησης τουρκοκυπριακού υποστατικού που υποβλήθηκε το 2007 και εκκρεμεί Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Word File
2015/06/16 Α/Π 969/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση του Δήμου Παραλιμνίου να παραλάβει αίτηγση για άδεια οικοδομής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Word File
2015/06/15 Α/Π 2466/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Word File
2015/06/12 Α/Π 2566/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράνομους όρους που απαίτησε το Τμήμα Δημοσίων Έργων και επέβαλε η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού σε άδεια προσθηκομετατροπών σε υφιστάμενες οικοδομές στο Πισσούρι Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Δημοσίων Έργων και Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2015/06/11 Α/Π 2578/2014 και Α/Π 325/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο κατά του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τη μη χρονολογική σήμανση των επιστολών που ο ευρύτερος δημόσιος τομέας αποστέλλει στους πολίτες μαζικά και με προπληρωμένο τέλος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Word File
2015/06/11 Α/Π 272/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ακύρωση άδειας παραμονής και απέλαση αλλοδαπού σπουδαστή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/06/09 Α/Π 767/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Αστυνομίας, αναφορικά με την τη μη ανταπόκριση σε επιστολές του Επιτρόπου, σε σχέση με παράπονο που αφορούσε συμπεριφορά Αστυνομικού εναντίον προσώπου που βρίσκεται στην Κύπρο με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/06/08 Α/Π 312/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έκδοση εξώδικων καταγγελιών που προκύπτουν από την καταγραφή παραβιάσεων από κάμερες φωτοεπισήμανσης, και την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών από την Αστυνομία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/06/05 Α/Π 1092/2014 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν από Τουρκοκύπριους στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
Word File
2015/06/05 Α.Κ.Ρ. 93/2012 Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων στην επιδότηση ιατρικών εξόδων Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/06/04 Α.Κ.Ι.Α 2/2015 Τοποθέτηση αναφορικά με απαγορευμένη διάκριση λόγω ιθαγένειας σε διάταξη των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/05/27 A/Δ 8/2015 και A/Π 2434/2013 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά τη διαχείριση, εκ μέρους της Αστυνομίας, καταγγελιών για παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/05/22 Α/Π 2246/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράλειψη του Δήμου Λεμεσού να ενημερώσει σωστά και ικανοποιητικά πολίτη αναφορικά με πολεοδομική άδεια που χορήγησε σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορούσε διατηρητέα οικοδομή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2015/05/21 Α/Π 2185/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας από το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών Word File
2015/05/18 Α/Π 1013/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες της Αστυνομίας, μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ημερ. 6 Απριλίου 2013, μεταξύ ΟΜΟΝΟΙΑΣ και Α.Π.Ο.Ε.Λ. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/05/15 Α/Π 67/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 67/2015 κατά του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), σε σχέση με την προκήρυξη θέσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Word File
2015/05/15 Α/Π 455/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με άρνηση ανανέωσης άδειας παραμονής με αποτέλεσμα την αδυναμία σύναψης γάμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/04/30 ΑΚΡ 67/2013, ΑΚΡ 53/2014 και ΑΚΡ 14/2015 Έκθεση της Αρχής Κατά των Διακρίσεων αναφορικά με τον αποκλεισμό από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των αλλοδαπών μόνων γονέων παιδιών με κυπριακή υπηκοότητα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Οικονομικών Word File
2015/04/23 Α/Π 301/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς της Αστυνομίας σε ατύχημα που έλαβε χώρα στη περιοχή του Τροόδους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2015/04/21 Α/Π 47/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας να προσφέρει και να καταβάλει αποζημίωση, λόγω επίταξης ιδιωτικής ιδιοκτησίας για σκοπούς Άμυνας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Word File
2015/04/07 Α/Π 2354/2014, Α/Π 162/2015 και Α/Π 483/2015 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες σχετικά με την απαίτηση, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να προσκομίζεται δικαστικό διάταγμα ανικανότητας και διορισμού διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση ενήλικων ατόμων με νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2015/04/07 Α/Π 2068/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2068/2014, σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης εγκαταστάσεων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στις εργασίες ανεύρεσης και εξόρυξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, ΤμήμαΕπιθεώρησης Εργασίας και Δήμος Αραδίππου Word File
2015/04/06 Α/Π 1784/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με αίτημα υπηκόου τρίτης χώρας για αφαίρεση των στοιχείων της από τον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων (stop-list) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/03/26 Α/Π 878/2010, Α/Π 387/2012, Α/Π 1879/2013 και Α/Π 640/2012 Έγγραφο-πρόσκληση σε διαβουλεύσεις Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης από ιατροσυμβούλιο των ισχυρισμών για βασανιστήρια στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου και Υπουργείο Υγείας Word File
2015/03/19 Α/Π 1604/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διάρκεια ισχύος των αδειών λειτουργίας κέντρου αναψυχής στην Αγία Νάπα, διαφημιστικών πινακίδων, πώλησης καπνού και οινοπνευματωδών ποτών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίας Νάπας Word File
2015/03/18 Α/Π 1134/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1134/2014 κατά του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου Word File
2015/03/18 Α/Π 1153/2014 και Α/Π 2486/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομες επεμβάσεις στη ζώνη προστασίας της παραλίας στη Χλώρακα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/03/12 ΑΚΙ 8/2015 Έκθεση για διακριτική μεταχείριση εργαζομένου λόγω αναπηρίας από το Δήμο Έγκωμης Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Δήμος Έγκωμης Word File
2015/03/11 Α/Π 1517/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόρριψη αιτήματος για νομιμοποίηση του καθεστώτος παραμονής οικογένειας Ιρανών, που διαμένουν στην Κύπρο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2015/03/05 ΑΚΙ 31/2014 Έκθεση για διακριτική μεταχείριση εργαζόμενου στο ΡΙΚ λόγω της αναπηρίας του Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File
2015/03/02 ΕΜΠ 2.15 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Πάφου, στις 3 Οκτωβρίου 2014 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία και Υπουργό Υγείας Word File
2015/02/27 Α/Π 2318/2013 και Α/Π 588/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομη λειτουργία μηχανουργείου και εργοστασίου μεταποίησης χαρτιού στο Δήμο Κ. Πολεμιδιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Κάτω Πολεμιδιών Word File
2015/02/25 Δράση 2/2015 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμού έγκαιρης και συντονισμένης διυπηρεσιακής παρέμβασης σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά γυναικών Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2015/02/18 Α/Π 1239/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1239/2014 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με παράλειψη διενέργειας υπηρεσιακής αξιολόγησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2015/02/16 Α/Π 245/2015 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την καταγγελία με αρ. Α/Π 245/2015 κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε σχέση με μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας εισδοχής στις υπεράριθμες θέσεις που παραχωρούνται σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (συγκεκριμένα αυτούς που ανήκουν σε θρησκευτικές ομάδες) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου Word File
2015/02/09 Α/Π 1578/2014 και Α/Π 1665/2014 Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παράνομες επεμβάσεις σε δημόσιους χώρους πρασίνου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λακατάμιας και Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Word File
2015/01/31 Α/Π 343/2014 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας ατόμων με αναπηρίες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για σκοπούς υιοθεσίας παιδιών Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2015/01/28 Α/Π 269/2013 και Α/Π 1943/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χρόνο αναμονής για εξέταση από Γαστρεντερολόγο στα Κρατικά Νοσηλευτήρια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Word File
2015/01/26 Α/Π 2179/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τους χειρισμούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης σε διαδικασία εξέτασης αιτήματος για απόκτηση της ιδιότητας του Κύπριου πολίτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/01/20 Α/Π 2001/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου πληθυσμού και Μετανάστευσης να προωθήσει αίτημα πολίτη για ακύρωση, απόσυρση ή απόρριψη της αίτησής του για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2015/01/15 ΑΔ 13/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εφαρμογή και την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για ποινικοποίηση της αγοράς υπηρεσιών που προκύπτουν από την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/12/23 Α/Π 2175/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ελλιπή έρευνα που το Υπουργείου Υγείας διενήργησε σε σχέση με περιστατικό που αφορούσε στην παροχή πλημμελούς/αμελούς ιατρικής φροντίδας σε ασθενή που νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2014/12/19 Α/Π 2350/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2350/2013 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, σε σχέση με καθυστέρηση καθορισμού της καταβλητέας αποζημίωσης για απαλλοτριωθείσα ακίνητη ιδιοκτησία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File
2014/12/19 ΑΚΡ/ΑΥΤ 4/2014 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση σχετικά με ρατσιστικό περιστατικό κατά ποδοσφαιριστή και την καταπολέμηση του ρατσισμού στον αθλητισμό Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Αστυνομία Word File
2014/12/18 Α/Π 1529/2013, Α/Π 1539/2013, Α/Π 1615/2013 και Α/Π 2554/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μείωση του δημοσίου βοηθήματος ατόμων με αναπηρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/12/17 ΤΟΠ 3/2014 Τοποθέτηση σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως προς τις προϋποθέσεις αξιολόγησης της αξιοπιστίας αιτητών ασύλου αναφορικά με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/12/17 Α/Π 1760/2013 και Α/Π 1483/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας αναφορικά με τον τρόπο επιβολής τελών αποχέτευσης για τα έτη 2013 και 2014 για ακίνητη περιουσία κοινής ιδιοκτησίας. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Word File
2014/12/17 ΑΚΡ 78/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόρριψη αιτήσεων συζύγων Κυπρίων πολιτών, για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει εγγραφής, λόγω προηγούμενης παραμονής στη Δημοκρατία χωρίς εν ισχύι άδεια παραμονής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/12/17 Α.Κ.Ρ. 52/2014 και Α/Π 2542/2014 Τοποθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης παιδιού με αυτιστικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/12/16 Α/Π 1684/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1684/2014 κατά του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με παρατυπίες γραπτής εξέτασης, για σκοπούς πλήρωσης θέσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εξωτερικών Word File
2014/12/01 Α/Δ 9/2014 Τοποθέτηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόληψη και ποινική μεταχείριση της σεξουαλικής βίας κατά γυναικών καθώς και την παροχή στήριξης στα θύματα Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2014/11/28 Α/Π 2339/2013 και Α/Π 1184/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων, αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αιτήσεων για παροχή στεγαστικής χορηγίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων Word File
2014/11/27 ΑΚΙ 75/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καταγγελία με αρ. ΑΚΙ 75/2012 αναφορικά με διακριτική μεταχείριση υποψηφίου για πρόσληψη σε κενή θέση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, λόγω της εθνικής καταγωγής του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Word File
2014/11/25 Α/Π 1674/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1674/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με την απόρριψη αίτησης για μετεγγραφή μαθητή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/11/21 ΑΚΡ 17/2010 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για απόρριψη αιτήματος παιδιού με αναπηρία για στήριξη από το ίδρυμα «Ραδιομαραθώνιος» λόγω του καθεστώτος παραμονής του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος Word File
2014/11/13 Α/Π 1099/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1099/2012, για παράλειψη του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να παράσχει σε αιτητή πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 51Α του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείου Λεμεσού Word File
2014/11/13 ΑΚΙ 47/2014 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία Συνεργάτιδας/Βοηθού Λειτουργού Προγραμμάτων στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, για άμεση σε βάρος της διάκριση λόγω φύλου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File
2014/11/12 Α/Π 2142/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη διερεύνηση καταγγελιών για πλημμελή/αμελή ιατρική φροντίδα από το Υπουργείο Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2014/11/12 Α/Π 359/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 359/2012, για παράλειψη του Δήμου Πέγειας και του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εξετάσουν ζήτημα παράνομης επέμβασης σε δημόσιο δρόμο στα πλαίσια της ανάπτυξης ιδιωτικού τεμαχίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Πέγειας και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2014/11/11 Α/Π 2120/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς της Αστυνομίας και του Νοσοκομείου Πάφου, σε υπόθεση διαδικασίας επαναπατρισμού σορού αποθανόντα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και Αστυνομία, Word File
2014/11/11 Α/Π 1730/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής διερμηνέων στα Δικαστήρια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δικαστήρια Word File
2014/11/11 Α/Π 1667/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. φακ. Α/Π 1667/2014 κατά της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς, σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης διαγωνισμού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς Word File
2014/10/27 Α/Π 1781/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας σε ασθενείς με αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Word File
2014/10/20 Δράση 10/2014 και ΑΥΤ 5/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την έκτιση ποινής φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα, από άτομα με νοητική αναπηρία Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τμήμα Φυλακών και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/10/20 ΑΚΡ.ΑΥΤ. 2/2012 Έκθεση σε σχέση με ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις για αποτροπή του κινδύνου εκμετάλλευσης φοιτητών από τρίτες χώρες Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/10/02 Α/Π 1305/2008, Α/Π 273/2010, Α/Π 295/2010, Α/Π 39/2012, Α/Π 1883/2012, Α/Π 1211/2013 και Α/Π 495/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της διεξαγωγής κυνηγετικής δραστηριότητας σε πολύ μικρή απόσταση από μεμονωμένες κατοικίες Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών και Αστυνομία Word File
2014/09/30 Α/Π 1495/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παροχή κατ’ οίκον υπηρεσιών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας σε βρέφος με μηχανική υποστήριξη αναπνοής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων Word File
2014/09/19 Α/Π 936/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 936/2013 για παράλειψη του Δήμου Λακατάμιας να προκηρύξει διαγωνισμό για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των σκυβάλων από τα δημοτικά όρια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λακατάμιας Word File
2014/09/18 Α/Π 1630/2013 και Α/Π 2494/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον υπολογισμό των τριών μηνών για σκοπούς επιβολής του επιβαρυντικού τέλους για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File
2014/09/17 Δράση 8/2014 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις διαδικασίες εξέτασης αιτημάτων ασύλου από Σύριους Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Αναθεωρητική Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσία Ασύλου, Αστυνομία και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Word File
2014/09/16 Α/Π 2070/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη του Υπουργείου Υγείας να διερευνήσει καταγγελία για πλημμελή ιατρική φροντίδα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2014/09/16 Α/Π 2059/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την πρακτική του Τμήματος Δασών να εργοδοτεί μόνο απόφοιτους του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου σε θέσεις Δασικού Λειτουργού Καθορισμένης Διάρκειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Δασών και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Word File
2014/09/12 Α/Π 757/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 757/2014 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε σχέση με την αμοιβή αντικαταστατών εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File
2014/08/22 Α/Π 971/2014 και Α/Π 1182/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 971/2014 και Α/Π 1182/2014 αναφορικά με την ανέγερση παράνομης οικοδομής σε κρατικό τεμάχιο στον Άγιο Τύχωνα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού και Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Word File
2014/08/21 Α/Π 1678/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1678/2013 αναφορικά με την απόφαση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων να επιβαρυνθούν οι παραπονούμενοι με το κόστος μετακίνησης υδροληψίας από τεμάχιό τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Word File
2014/08/20 Α/Π 1244/2014 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με παράπονο για τη μετακίνηση ατόμου με αναπηρία, από το σπίτι του, σε μονάδα φροντίδας και αποκατάστασης χωρίς τη συγκατάθεσή του Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσιες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/08/11 Α/Π 1613/2014 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων) αναφορικά με το χειρισμό των καταγγελιών οικιακής εργάτριας για σεξουαλική παρενόχληση, εργατική διαφορά και κακοποίηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, Τμήμα Εργασίας, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Αστυνομία και Υπουργείο Υγείας Word File
2014/08/08 Α/Π 765/2013 και Α/Π 1822/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου να επιβάλει, εκ των υστέρων, αποχετευτικά τέλη για το έτος 2010 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παλαιχωρίου Word File
2014/08/08 Α/Π 2337/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2337/2013 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αντικείμενο τη μη προσφορά στον παραπονούμενο διορισμού επί συμβάσει Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και Υπουργείο Παιδείας και Πολίτισμού Word File
2014/08/05 Α/Π 1172/2011, Α/Π 2151/2013, Α/Π 2548/2013, Α/Π 530/2014 και Α/Π 549/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη διακίνηση σκύλων σε δημόσιους χώρους στα όρια των Δήμων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού, Δήμος Στροβόλου, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/07/31 Α/Π 951/2013 και Α.Κ.Ι. 36/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των μισθών των οικιακών εργατριών που εργοδοτούνται από λήπτες δημοσίου βοηθήματος Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Word File
2014/07/30 Α/Π 434/2014, Α/Π 567/2014, Α/Π 656/2014, Α/Π 674/2014 και Α/Π 1328/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση παραχώρησης σε υπό απέλαση κρατούμενους των διαταγμάτων κράτησης και απέλασής τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2014/07/28 Α/Π 89/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 89/2013 αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ΥπουργείοΟικονομικών Word File
2014/07/25 Α/Π 82/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για παροχή χορηγίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις, από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου) Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου Word File
2014/07/22 Α/Π 2601/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2601/2010 για παράλειψη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού να εξετάσει αίτημα της αρμοδιότητάς της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού Word File
2014/07/14 Α/Π 1756/2011 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου να εξετάζουν αιτήσεις για υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου Word File
2014/07/10 Α/Π 150/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 150/2011 αναφορικά με την απόφαση του ΡΙΚ να απορρίψει αίτημα επιστροφής ιδιοκτησίας που απολλοτρίωσε Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File
2014/07/09 Α/Π 2054/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2054/2013 κατά της Αστυνομίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με ύψος του πτητικού επιδόματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία , Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και Υπουργείο Οικονομικών Word File
2014/07/08 Α/Π 1031/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1031/2013 αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2014/07/07 AKI 103/2012 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία εγκύου συμβασιούχου εκπαιδευτικού κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στο χειρισμό των αιτήσεων της για άδεια απουσίας και άδεια ασθενείας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/07/03 Α/Π 794/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 794/2014, αναφορικά με την υποχρέωση των τροχονόμων να αναζητούν την κάρτα στάθμευσης αναπήρων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2014/06/14 Α/Π 58/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που σχετίζονται με τον καθορισμό υπερπληρωμής και τον τρόπο υπολογισμού της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/06/12 Α/Π 849/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 849/2014 κατά του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σε σχέση με καθυστέρηση διεκπεραίωσης αίτησης υπαλλήλου για λήψη επιδόματος ασθενείας. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Word File
2014/06/04 Α/Π 224/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 224/2013 κατά της Αρχής Λιμένων Κύπρου, σε σχέση με την υπερωριακή απασχόληση πλοηγών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Λιμένων Κύπρου Word File
2014/06/03 Α/Π 1730/2013 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία για την πρόσβαση ατόμων με οπτική ή/και ακουστική αναπηρία σε οπτικοακουστικά μέσα Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Word File
2014/05/28 Α/Π 1448/2011 και Α/Π 1670/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση προσώπου, εκκρεμούσης διαδικασίας προσφυγής του εναντίον απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/05/27 Α/Π 1511/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το φαινόμενο της παράνομης παγίδευσης πτηνών στην Κύπρο με αφορμή το παράπονο με αρ. Α/Π 1511/2013 κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2014/05/26 Α/Π 1175/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1175/2012 αναφορικά με ρυμοτομικούς όρους που επέβαλε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου σε άδεια για ανέγερση περίφραξης τεμαχίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου Word File
2014/05/23 ΑΚΙ 96/2012, ΑΚΙ 4/2013 και ΑΚΙ 19/2013 Έκθεση αναφορικά με καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά δημοσίων λειτουργών του Τμήματος Εργασίας σε βάρος κοινοτικών και αλλοδαπών τρίτων χωρών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Εργασίας Word File
2014/05/23 Α/Π 477/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 477/2014, σε σχέση με τη συμπεριφορά του Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου Word File
2014/05/22 ΑΚΙ 53/2013 και ΑΚΙ 58/2013 Έκθεση αναφορικά με καταγγελίες για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου σε σχέση με τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2014/05/20 ΑΚΙ 25/2012 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Word File
2014/05/15 Α/Π 439/2012 και Α/Π 1375/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 439/2012 και Α/Π 1375/2012 αναφορικά με την άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών να προωθήσει τη διαδικασία έκδοσης τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού μίσθωσης αντίστοιχα για δικαιούχους οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/05/14 ΑΚΡ 57/2013 Έκθεση σχετικά με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού να εγγράψει ανήλικο τέκνο Κύπριου πολίτη ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2014/05/10 Α/Π 1352/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ακύρωση από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης των αδειών παραμονής φοιτητών από τρίτη χώρα λόγω παραβίασης των όρων απασχόλησής τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2014/05/09 Δράση 4/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος και των δικαιωμάτων των προσώπων χωρίς ιθαγένεια Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Ασύλου και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2014/05/05 Α/Π 421/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 421/2013 κατά της Αστυνομίας, σε σχέση με παράλειψη εκ μέρους της να παράσχει έγκαιρη πληροφόρηση για την κατάσταση οδικού δικτύου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2014/04/16 Δράση 1/2014 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ανάγκη ποινικοποίησης της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking) Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2014/03/27 Α/Π 2284/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την άρνηση παραχώρησης άδειας παραμονής σε αλλοδαπή που απέκτησε παιδί από το γάμο της με Κύπριο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2014/03/19 Α.Κ.Ι 9/2014 & Α.Κ.Ι. 12.2014 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για δυσμενή διάκριση λόγω φύλου στις προϋποθέσεις εισαγωγής υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Word File
2014/03/19 Α/Π 2170/2013 και Α/Π 154/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Τμήματος Εργασίας, να απορρίψει αίτηση αλλοδαπού, για εγγραφή του ονόματός του στο μητρώο ανέργων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Εργασίας Word File
2014/03/19 Α/Π 159/2014 και Α/Π 321/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης μητέρας ανήλικου παιδιού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/03/12 Α/Δ 3/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Έθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μεταχείριση μητέρων και ανήλικων παιδιών μετανεστευτικής προέλευσης για σκοπούς απέλασης Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικώνκαι Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2014/03/07 Α/Π 436/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση με σκοπό απέλασης – μητέρας νηπίου και μάρτυρα κατηγορίας σε ποινική υπόθεση κατά αστυνομικών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/03/06 A/Π 1165/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με τους ισχυρισμούς υποδίκου στις Κεντρικές Φυλακές για σεξουαλική κακοποίηση Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Φυλακών και Αστυνομία Word File
2014/03/06 Α/Π 1016/2013, Α/Π 1026/2013, Α/Π 1951/2013 και Α/Π 149/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες να λάβει αποφάσεις σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του «Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου». Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2014/03/06 Α/Π 427/2014 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά το δικαίωμα αποστολής επιστολών με τηλεομοιότυπο από κρατούμενους στο Χώρο Κράτησης Μεταναστών στη Μενόγεια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία Word File
2014/03/04 ΑΥΤ 1/2014 και Α/Π 283/2014 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα ΑΥΤ 1/2014 και το παράπονο με αρ. Α/Π 283/2014, με αντικείμενο τους κανόνες Σπουδών που η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε εκδώσει, σε σχέση με την εισδοχή σ’ αυτήν ατόμων με αναπηρία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/02/27 Α/Π 743/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 743/2013 κατά του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λεμεσού, σε σχέση με τη διακοπή της παροχής δημοσίου βοηθήματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2014/02/20 Α/Π 1400/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη στέγαση και λειτουργία της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/02/20 Α/Π 1863/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος ζεύγους μεταναστών για αλλαγή εργοδότη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/02/12 Α/Π 2381/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2381/2013 κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, σε σχέση με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης για εγγραφή στο μητρώο βοηθών κτηματομεσιτών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών Word File
2014/02/12 Α/Π 1663/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1663/2013 κατά του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για μη επιχορήγηση συγκεκριμένης θεατρικής παραγωγής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Θεατρικός Οργανισμού Κύπρου και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2014/02/12 Α/Π 486/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 486/2013, αναφορικά με παράλειψη του Δήμου Στροβόλου να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία μάντρας ζώων σε οικιστική περιοχή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Στροβόλου Word File
2014/02/11 Α/Π 2494/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2494/2012, αναφορικά με το χειρισμό αιτήματος από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, για άρση παράνομης επέμβασης εγγεγραμμένου αγροτικού δρόμου σε ιδιωτικό τεμάχιο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας Word File
2014/02/11 AYT A/Π 2/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων, Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Word File
2014/02/06 Α/Π 984/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τoν τερματισμό της σύνταξης ανικανότητας παραπονούμενου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2014/01/30 Α/Π 2358/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την καθυστέρηση στην έκδοση πιστοποιητικού θανάτου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/01/23 ΑΚΙ 8/2011 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω εθνικής καταγωγής σε σχέδιο υπηρεσίας της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Word File
2014/01/13 ΑΥΤ 5/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πορνεία στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργικό Συμβούλιο Word File
2014/01/07 Α/Π 1649/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη σύλληψη και απέλαση οικιακής εργαζόμενης λόγω ασθένειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2014/01/03 Α/Π 2769/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2769/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με τη μη ικανοποίηση αιτήματός της για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2014/01/01 . Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
2013/12/27 Α/Π 234/2013 και άλλες Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας να τερματίσουν την παροχή αναπηρικού επιδόματος σε λήπτες δημοσίου βοηθήματος στους οποίους παρεχόταν λόγω της αναπηρίας τους Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρείες Κοινωνικής Ευημερίας και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/12/27 Α/Π 693/2008 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό και την απόρριψη αιτήματος για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας (με πολιτογράφηση), 45χρονου πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο από την ηλικία των 13 χρόνων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/12/16 Α/Π 828/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη της Αστυνομίας να συμμορφωθεί με Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2013/12/16 Α/Π 236/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 236/2012 κατά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Αντικείμενο του παραπόνου ήταν η αποστολή προς τον παραπονούμενο, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, επιστολής, με την οποία χαρακτήριζε συγκεκριμένη συμπεριφορά του ως απαράδεκτη, προειδοποιώντας τον, ταυτόχρονα, τόσο ότι η αξιολόγησή του για το έτος 2011 θα ήταν μειωμένη για το λόγο αυτό, όσο και ότι παρόμοια συμπεριφορά του στο μέλλον θα τον ανάγκαζε στη λήψη πρόσθετων μέτρων εναντίον του. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Word File
2013/12/16 Α/Π 1370/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1370/2013 κατά της παράλειψης του Δήμου Λεμεσού να συμμορφωθεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αναθεωρητική έφεση και να επιστρέψει τεμάχια που απαλλοτρίωσε πριν από πενήντα χρόνια στους δικαιούχους τους δυνάμει της δικαστικής απόφασης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2013/12/12 ΑΚΙ 35/2011 Έκθεση κατά αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας στον τομέα της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας αεροσυνοδού Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Aegean Airlines Word File
2013/12/11 Α/Π 1024/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1024/2013 αναφορικά με άρνηση του Κοινοτάρχη Κολοσσίου να χορηγήσει βεβαίωση συμβίωσης που είναι απαραίτητη για την υποβολή αίτησης για σύνταξη χηρείας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Κολοσσίου Word File
2013/12/10 Α/Π 881/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 881/2013 κατά της απόφασης του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να απορρίψει αίτημα για την επιστροφή δικαιωμάτων λόγω μη εξέτασης της αίτησης για την οποία πληρώθηκαν Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακού Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/12/09 Δράση 9/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2013/12/04 Α/Π 1706/2012 και 423/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 1706/2012 και 423/2013 κατά του Υπουργείου Εξωτερικών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εξωτερικών Word File
2013/12/04 Α/Π 1023/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1023/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα συζύγου απολυθέντος υπαλλήλου του εν λόγω Συμβουλίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Word File
2013/12/03 Α/Π 1880/2012 και Α/Π 499/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παραβίαση του άρθρου 29 του Συντάγματος και των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/12/03 Α/Π 1473/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1473/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, αναφορικά με τη μη αποστολή απάντησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης Word File
2013/12/02 Α/Π 1575/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης Ευρωπαίας υπηκόου, μητέρας ενός ανήλικου παιδιού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/11/29 Α/Π 156/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 156/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανάγυιας αναφορικά με την απόφαση του σε σχέση με τη δαπάνη υδροδότησης ιδιοκτησίας από την κοινοτική υδατοπρομήθεια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Ανάγυιας Word File
2013/11/28 Α/Π 2364/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2364/2012 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για απαλλοτρίωση τεμαχίου χωρίς να πληρωθεί αποζημίωση στην ιδιοκτήτρια εταιρεία και χωρίς να είναι δυνατή η χρήση του τεμαχίου για το σκοπό της απαλλοτρίωσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File
2013/11/26 Α/Π 819/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τον καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση τον περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλη Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/11/26 Α/Π 76/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. Α/Π 76/2012 κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με ιατρική αμέλεια και απόρριψη αιτήματος κάλυψης των εξόδων θεραπείας και νοσηλείας στο εξωτερικό Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Οικονομικών Word File
2013/11/22 AKI 25/2013 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για την μη συμπερίληψη του στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File
2013/11/14 Α/Π 1119/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1119/2013 κατά της Αστυνομίας, σε σχέση με την ημερομηνία προαγωγής μέλους του προσωπικού της Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2013/11/08 Α/Π 1188/2008 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File
2013/10/31 Α/Π 1897/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να προβεί στην ανανέωση του υφιστάμενου συμβολαίου με τον αδειούχο, για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου «Θαλασσάκι», το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2013/10/30 Α/Π 1947/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την περίθαλψη ατόμου με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/10/30 Α/Π 923/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 923/2010 κατά του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς και του Επαρχιακού Γραφείου Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αναφορικά με αποφάσεις και παραλείψεις τους εξαιτίας των οποίων επηρεάστηκε ιδιωτική ιδιοκτησία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Πόλης Χρυσοχούς και Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2013/10/23 Α/Π 2377/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2377/2012 κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και ΓΓενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Λάρνακας Word File
2013/10/22 Α/Π 747/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 747/2011, αναφορικά με παράνομη επέμβαση του Δήμου Αγίας Νάπας σε ιδιωτική ιδιοκτησία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Αγίας Νάπας Word File
2013/10/17 Α/Δ 4/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Acrobat Reader File
2013/10/11 Α/Π 2671/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2671/2012 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Άγιου Θεόδωρου Σολέας, αναφορικά με παράνομες ενέργειες και αποφάσεις του που εξυπηρετούν στενούς συγγενείς μελών του Συμβουλίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Άγιου Θεόδωρου Σολέας, Word File
2013/10/11 Α/Π 2216/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2216/2012, αναφορικά με παράλειψη του Υπουργείου Εσωτερικών, του Επαρχιακού Γραφείου Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Παραλιμνίου να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση παράνομης επιχωμάτωσης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δήμος Παραλιμνίου Word File
2013/10/10 Α/Π 2351/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με λανθασμένες ενέργειες της Αστυνομίας και το ενδεχόμενο χρηματικής αποκατάστασης του ζημιωθέντος προσώπου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2013/10/10 Α/Π 834/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση/μη προώθηση εξέτασης αιτήσεων για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει καταγωγής και την ελλιπή ανταπόκριση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να συνδράμει την έρευνα των υποθέσεων από την Επίτροπο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2013/10/10 Α/Π 2555/2012 και άλλα Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την επιβολή, από τα Κοινοτικά Συμβούλια Βορόκληνης και Ξυλοφάγου, τελών αποκομιδής σκυβάλων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης και Κοινοτικό ΣυμβούλιοΞυλοφάγου Word File
2013/09/30 Α/Π 921/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 921/2013 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σχέση με τη μη ικανοποίηση αιτήματος παραχώρησης άδειας απουσίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2013/09/26 Α/Π 918/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 918/2013 κατά του Δήμου Γεροσκήπου, σε σχέση με την επιβολή πειθαρχικής ποινής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Γεροσκήπου Word File
2013/09/25 Α/Π 1308/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1308/2013 αναφορικά με παράλειψη του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Δήμου Έγκωμης να επιληφθούν παραβίαση όρων πολεοδομικών αδειών που αφορούν υποστατικό στο οποίο λειτουργεί καφετέρια και της παράνομης στάθμευσης που προκαλείται από τη λειτουργία της αντίστοιχα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δήμος Έγκωμης Word File
2013/09/25 ΑΚΙ 44/2013 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία εκπαιδευτικού λειτουργού της δημόσιας εκπαίδευσης για δυσμενή μεταχείριση λόγω αναπηρίας στο χώρο της εργασίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και Υπουργείο Οικονομικών Word File
2013/09/21 Α/Π 2655/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 2655/2012 κατά του Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για καθορισμό δικαιώματος διόδου προς όφελος περίκλειστου τεμαχίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File
2013/09/18 Α/Π 738/2013, Α/Π 960/2013, Α/Π 1063/2013, Α/Π 1283/2013, Α/Π 1378/2013, Α/Π 1470/2013 και Α/Π 1472/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με ισχυρισμούς κακοποίησης αλλοδαπών από μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας κατά τη σύλληψη, κράτηση και απέλαση τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομία Word File
2013/09/17 A.K.I. 79/2011 και Α.Κ.Ι. 57/2012 Έκθεση αναφορικά με την καταβολή επιδόματος μητρότητας σε περιπτώσεις τοκετού που επισυμβαίνει πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/09/13 Α/Π 93/2013 Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανισμού για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας και την ποιότητα ζωής των χρόνιων ασθενών με αναπηρίες (με αφορμή την περίπτωση νεαρού ασθενή με τη νόσο του κινητικού νευρώνα που φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ) Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Υγείας και Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File
2013/09/13 Α/Π 61/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 61/2013 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Μαλούντας, αναφορικά με παράνομες ενέργειες και αποφάσεις του Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ιωάννη Μαλούντας Word File
2013/09/13 ΕΜΠ 3 Έκθεση αναφορικά με τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο θάλαμο 14 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθαλάσσας στις 30 Ιουλίου 2013 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/09/10 Α/Π 754/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 754/2013 κατά του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας για παράλειψη επανεξέτασης αίτησης για παραχώρηση τουρκοκυπριακών υποστατικών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας Word File
2013/09/05 Α/Π 645/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων) αναφορικά με την καθυστέρηση ανανέωσης άδειας παραμονής Ουκρανού υπηκόου και καθυστέρηση επανεξέτασης της αίτησης του για καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2013/09/05 Α/Π 168/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την επικοινωνία κρατούμενων, στις Κεντρικές Φυλακές, με δικηγόρο της επιλογής τους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Φυλακών Word File
2013/09/05 AYT 1/2013 και ΑΚΡ/ΑΥΤ 2/2013 Αυτεπάγγελτη τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους χειρισμούς του Δήμου Πάφου σε σχέση με το τέμενος Κάτω Πάφου Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Πάφου και Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Word File
2013/08/30 Α/Π 1867/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1867/2012 κατά της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, για παράλειψη της να επιληφθεί επικίνδυνης οικοδομής, η οποία αποτελεί αρχαίο μνημείο Β' πίνακα, δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Τμήμα Αρχαιοτήτων και Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Word File
2013/08/29 ΑΚΙ 94/2011 Έκθεση αναφορικά με διάκριση λόγω ηλικίας κατά την πρόσβαση σε απασχόληση Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Κέντρο Spa (εταιρεία) Word File
2013/08/28 Α/Π 2367/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε σχέση με ετήσια υπηρεσιακή έκθεση αξιολόγησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Word File
2013/08/27 Α/Π 327/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό και τη διερεύνηση από την Αστυνομία υπόθεσης απόκρυψης τοκετού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία Word File
2013/08/23 Α/Π 513/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 513/2013, αναφορικά με παράλειψη των συμπλεγμάτων σκυβάλων Παλιομετόχου, Πέρα Χωρίου Νήσου και Αρεδιού να προκηρύξουν προσφορές για εξασφάλιση υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς σκυβάλων των κοινοτήτων που συμμετέχουν στα συμπλέγματα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Παλιομετόχου, Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Πέρα Χωρίου Νήσου, Λυμπιών και Αλάμπρας και Σύμπλεγμα Συλλογής Σκυβάλων Περιοχής Αρεδιού Word File
2013/08/08 Α/Π 1236/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 1236/2012 κατά του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ και του Υπουργείου Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Νοσοκομείο Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ Word File
2013/08/08 ΑΚΙ 95/2012 Έκθεση αναφορικά με καταγγελια για απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου εξαιτίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση άδειας χωρίς απολαβές για τη φροντίδα νεογέννητου παιδιού Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File
2013/08/07 ΕΜΠ 2.07 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια Πέρα Χωρίου Νήσου στις 23 Ιουλίου 2013 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αστυνομία Word File
2013/08/06 Α/Π 152/2013 και Α/Π 361/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, εκ μέρους του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, για παροχή οικονομικής βοήθειας για αγορά τεχνικών μέσων, στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας στα Άτομα με Αναπηρίες για την Προμήθεια Τεχνικών Μέσων, Οργάνων και άλλων Βοηθημάτων Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2013/08/06 ΑΚΡ 37/2013 Τοποθέτηση σχετικά με την κράτηση τρανσέξουαλ στις Κεντρικές Φυλακές Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τμήμα Φυλακών Word File
2013/07/31 Α/Π 1564/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το χειρισμό αιτημάτων ζευγαριού, πολιτών τρίτης χώρας, για να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους και να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Word File
2013/07/31 Α/Π 697/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 697/2012 κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αιτήματος για αποζημίωση λόγω επίταξης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς άμυνας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/07/31 Α/Π 258/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σε σχέση με την απόφαση αποκοπής ποσού από δημόσιο βοήθημα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2013/07/30 Α/Π 2309/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τον χειρισμό από το Υπουργείο Υγείας αιτήματος φορέα HIV/AIDS για μετακίνηση του σε άλλη ωρομίσθια θέση στα κρατικά νοσηλευτήρια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/07/30 Α/Π 442/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με την κράτηση υπηκόου Σρι-Λάνκα, με μακρόχρονη παραμονή στη χώρα, μητέρας ενός παιδιού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/07/29 Α/Π 768/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 768/2012, αναφορικά με καθυστέρηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού να εξετάσει αιτήσεις για οριοθέτηση τεμαχίων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File
2013/07/29 ΑΚΡ 60/2012 Έκθεση αναφορικά με την άρνηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας να επιτρέψει σε ευρωπαίο πολίτη που είναι εκλεγμένο μέλος του, να συνοδεύεται από διερμηνέα, κατά τη διάρκεια των συνεδριών του εν λόγω Συμβουλίου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας Word File
2013/07/27 Α/Π 908/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την κυκλοφορία της εφημερίδας «Πολίτης» εντός των Κεντρικών Φυλακών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Φυλακών και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2013/07/03 ΑΚΡ 41/2013 Ενδιάμεση Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δυνάμει του άρθρου 6(3) των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων), αναφορικά με την κράτηση για το σκοπό της απέλασης Έλληνα υπηκόου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/07/02 ΑΔ 3/2013 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως, ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το καθεστώς των οικιακών εργαζομένων στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/06/28 Α/Π 1189/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τη μη παροχή επιδόματος φροντίδας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες σε άτομα με αναπηρία στα άνω άκρα Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/06/20 Α/Π 869/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 869/2012 κατά του Δήμου Γερμασόγειας, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης Επιστάτη Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Γερμασόγειας και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/06/20 Α/Π 2512/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 2512/2012 κατά του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε σχέση με την πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία συζύγων Ελλαδιτών Αξιωματικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Word File
2013/06/07 Α/Π 324/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 324/2012 κατά του Τμήματος Δασών, αναφορικά με το χειρισμό αίτησης για ανταλλαγή κρατικής δασικής ιδιοκτησίας με ιδιωτική ιδιοκτησία Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Δασών Word File
2013/06/07 Α/Π 510/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 510/2013 κατά του Υπουργείου Υγείας, σε σχέση με ιδιωτική απασχόληση μέλους του προσωπικού του Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/06/04 Α/Π 2230/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με το χειρισμό περίπτωσης αιτητή ασύλου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2013/05/23 Α/Π 511/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 511/2013, αναφορικά με παράλειψη της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, να προωθήσει την εξέταση αίτησης για οικονομική βοήθεια επιδιόρθωσης κατοικίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων Word File
2013/05/17 Α/Π 1932/2010 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράπονο που στρέφεται κατά του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε σχέση με το χειρισμό των αιτημάτων για έκδοση άδειας παραμονής Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2013/05/16 ΕΜΠ 2.13 Έκθεση αναφορικά με τις επισκέψεις που διενεργήθηκαν στο χώρο κράτησης μεταναστών στη Μενόγεια στις 14 Φεβρουρίου,3 και 19 Απριλίου 2013 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία και Υπουργείο Υγείας Word File
2013/05/14 Α/Π 1343/2011 και Α/Π 549/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 1343/2011 και Α/Π 549/2012 κατά των Κοινοτικιών Συμβουλίων Βορόκληνης και Ξυλοφάγου, αντίστιχα, αναφορικά με τη μεταβίβαση της κατοχής υποστατικών που υδρεύονται από την κοινοτική υδατοπρομήθεια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης και Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας Word File
2013/05/10 ΑΚΡ 99/2011 Έκθεση αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας Παραλιών, Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Word File
2013/04/16 Α/Π 100/2013 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 100/2013, σχετικά με την εξέταση αίτησης για παραχώρηση επιδόματος σε μονογονεϊκή οικογένεια Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών Word File
2013/04/16 Α/Π 1606/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 1606/2011 κατά του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, σε σχέση με τη μεταχείριση μέλους του προσωπικού του Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Word File
2013/04/08 Α/Π 295/2013 και A.K.I.131/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος αναπηρίας σε λήπτρια δημοσίου βοηθήματος Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2013/04/04 Α/Π 685/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 685/2011, για την απόφαση του Δήμου Λεμεσού να επιτρέψει την τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων σε δημόσιο δρόμο Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Λεμεσού Word File
2013/03/28 Α/Π 640/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 640/2010 κατά του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, σε σχέση με μη εξέταση καταγγελιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Word File
2013/03/28 Α/Π 1187/2012 και Α/Π 1188/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 1187/2012 και Α/Π 1188/2012 κατά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε σχέση με το χειρισμό αιτημάτων για άδεια ασθενείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Word File
2013/03/20 Α/Π 597/2012, Α/Π 1113/2012 και Α/Π 1289/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με αρ. Α/Π 597/2012, Α/Π 1113/2012 και Α/Π 1289/2012, αναφορικά με τη συμπεριφορά δημοσίων λειτουργών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Έπαρχιακή Διοίκηση Πάφου, Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Word File
2013/03/11 ΑΚΡ/ΑΥΤ 3/2011 και ΑΚΡ/ΑΥΤ 1/2012 Αυτεπάγγελτη παρέμβαση αναφορικά με την ανταπόκριση των σχολείων σε ρατσιστικά περιστατικά Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2013/03/05 Α/Π 2025/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την παραβίαση των προνοιών του περί της Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου και της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2013/03/05 ΑΚΙ 143/2011 Έκθεση για την καταγγελία με αρ. ΑΚΙ 143/2011 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναφορικά με την τοποθέτηση έγκυου εκπαιδευτικού στην Επαρχία Πάφου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Word File
2013/02/28 Α.Κ.Ι.111/2011 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πρόσληψης Συνεργατών – Βοηθών Λειτουργών Στήριξης Παραγωγής – Υπηρεσία Εικονοληψίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου Word File
2013/02/27 Α/Π 1435/200 και άλλα Έκθεση Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού βεβαίωσης γάμου σε πολίτες τρίτων χωρών σε σχέση με το καθεστώς παραμονής τους και την πρόληψη εικονικών γάμων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/02/26 Α.Κ.Ρ 125/2011 και άλλα Έκθεση αναφορικά με τη μη παροχή Δημοσίου Βοηθήματος σε οικογένειες γυναικών που είναι μονογονείς και υπήκοοι τρίτων χωρών, τα παιδιά των οποίων είναι Κύπριοι πολίτες Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2013/02/21 Α/Π 512/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. Α/Π 512/2010 κατά του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με παράλειψη του Υπουργείου Υγείας να επιδιορθώσει/αντκαταστήσει μηχάνημα Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και Υπουργείο Υγείας Word File
2013/02/21 Α/Π 1006/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με ενέργεια των γιατρών της Γυναικολογικής και Μαιευτικής Κλινικής του Μακάριου Νοσοκομείου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ Word File
2013/02/20 Α/Π 1890/2012 Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με παράλειψη του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης να εκδώσει ταξιδιωτικά έγγραφα σε παιδιά κατόχου συμπληρωματικής προστασίας για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Word File
2013/02/18 ΕΜΠ 4.03 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στην ιδιωτική στέγη ¨Άγιος Χριστόφορος", στη Λευκωσία, στις 21 Δεκεμβρίου 2012 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2013/02/18 Α/Π 127/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο με αρ. Α/Π 127/2011 κατά του Δήμου Ιδαλίου και, σε σχέση με παράνομη λειτουργία καμινιού κατασκευής και επεξεργασίας καρβούνων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Ιδαλίου Word File
2013/02/14 Α/Π 934/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 934/2011 κατά του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης, αναφορικά με την κατανομή της δαπάνης για δημιουργία κοιμητηρίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κοινοτικό Συμβουλίου Βορόκληνης Word File
2013/02/01 ΕΜΠ 1.01 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στις Κεντρικές Φυλακές από 7 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουνίου 2012 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Τμήμα Φυλακών Word File
2013/01/31 Α/Π 1561/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο με αρ. Α/Π 1561/2012, αναφορικά με τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Γερμασόγειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Γερμασόγειας και Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2013/01/31 ΑΚΡ 3/2013 Tοποθέτηση σχετικά με την κράτηση τρανσέξουαλ σε αστυνομικά κρατητήρια Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Αστυνομία Word File
2013/01/22 Δράση 4/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών στην Κύπρο Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αστυνομία, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Word File
2013/01/16 Α.Κ.Ι. 89/2012 και Α/ Π 1310/2012 Έκθεσης αναφορικά με καταγγελία για την μη παροχή των κατάλληλων προσαρμογών που να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο χώρο της εργασίας στα άτομα με αναπηρία που εργάζονται στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Λευκωσίας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Word File
2013/01/15 Α.Ι.Τ. 1 /2013 και Α.Κ.Ι. 1/2011 Τοποθέτηση αναφορικά με τη δημοσίευση αγγελιών για θέσεις εργασίας που είτε απευθύνονται στο ένα μόνο φύλο είτε με τους όρους που θέτουν φωτογραφίζουν το ένα φύλο Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων - Word File
2013/01/03 Α/Π 894/2011 Ειδική Έκθεση (με βάση το εδάφιο (8) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 μέχρι 2011) αναφορικά με το παράπονο με αρ. Α/Π 894/2011, σε σχέση με τη μεταφορά και υποχρεωτική νοσηλεία ατόμων που εκτίουν ποινή φυλάκισης στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Τμήμα Φυλακών, Υπουργείο Υγείας Word File
2012/12/31 Α/Π 966/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παράλειψη/καθυστέρηση διαβίβασης αίτησης του παραπονούμενου στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδας, για να εξεταστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του από αυτόν Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2012/12/28 ΕΜΠ 2.12 Έκθεση αναφορικά με την επίσκεψη στα Αστυνομικά Κρατητήρια Λυκαβητού που διενεργήθηκε στις 28/12/2012 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Αστυνομία Acrobat Reader File
2012/12/27 Α.Κ.Ι. 26/2008 Έκθεση αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου και λόγω κατάστασης υγείας σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Τράπεζα Κύπρου Word File
2012/12/27 Α.Κ.Ι. 97/2010 Έκθεση κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2012/12/27 Α/Π 695/2012 & Α/Π 1411/2012 'Εκθεση Επιτρόπου Διοίκησεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα παράπονα με ΑΡ. Α/Π 695/2011 ΚΑΙ Α/Π 1411/2012 αναφορικά με τη λειτουργία εργοστασίων στην οικιστική περιχοή Πέρα Χωριό Νήσου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Word File
2012/12/19 Δράση 7/2012 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την ποινική, σωφρονιστική και μετα- σωφρονιστική μεταχείριση των σεξουαλικά αδικοπραγούντων Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας & Αστυνομία Word File
2012/12/19 ΑYT 3/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θαλασσαιμικοί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/12/12 Α/Π 2417/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, για καθυστέρηση εξέτασης αίτησης Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού Word File
2012/12/03 ΑΚΡ 97/2012 Έκθεση αναφορικά με την διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2012/11/29 Α/Π 400/2010, Α/Π 468/2009, Α/Π 2523/2006, Α/Π 2211/2006, Α/Π 1661/2006, Α/Π 1379/2006, Α/Π 1372/2006, Α/Π 1063/2006, Α/Π 589/2009, Α/Π 1841/2007, Α/Π 1767/2007, Α/Π 213/2008, Α/Π 1967/2007, Α/Π 585/2006, Α/Π 1730/2007, Α/Π 1744/2007, και Α/Π 2317/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τη μεταχείριση ασθενών στα Κρατικά Ιατρικά Κέντρα: Συμπεριφορά Ιατρικού και Παραϊατρικού Προσωπικού Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/11/29 Α.Κ.Ι. 117/2010 Έκθεση κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με την απόρριψη αιτήματος άνδρα εκπαιδευτικού για παραχώρηση άδειας απουσίας με πλήρεις απολαβές λόγω τοκετού της συζύγου του Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2012/11/27 A/Π 2386/2011 Α/Π 1519/2012 Α/Π 1902/2012 Α/Π 1985/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσκόμματα που τίθενται από το Τμ. Φυλακών στην άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους κρατούμενους και στην διερεύνηση των παραπόνων που υποβάλλονται στο Γραφείο μου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Τμήμα Φυλακών Word File
2012/11/21 Α/Π 132/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοκήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Υπουργείου Εσωτερικών για παράλειψη του να προβεί σε ενέργεια, αναγκαία, για τη διευθέτηση της πώλησης τεμαχίων της σε ενδιαφερόμενο αγοραστή Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2012/11/20 ΑΚΡ 63/2011, ΑΚΡ 131/2011 Έκθεση για την ομοφοβία στην εκπαίδευση και το χειρισμό ομοφοβικών περιστατικών Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2012/11/20 Α/Π 434/2011 & Α/Π 534/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το παράπονο του κ. Γ. Γ. εναντίον του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αναφορικά με την απόρριψη της αίτησης που υπέβαλε για παροχή οικονομικής βοήθειας για απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου. Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Word File
2012/11/16 Α/Π 1159/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατα του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας για την παράλειψη του να ενημερώσει την παραπονούμενη για εμπράγματο βάρος που επιβαρύνει διαμέρισμα που αγόρασε Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας Word File
2012/11/15 Α/Π 1194/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Σωτήρας αναφορικά με την απόρριψη προσφοράς για παροχή υπηρεσιών στην παραλιακή περιοχή Αγίας Θέκλας και αποδοχή προσφοράς άλλου προσώπου, το οποίο, όπως υποστηρίξε ο παραπονούμενος, είναι συγγενής του Δημάρχου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Σωτήρας Word File
2012/11/15 Α/Π 892/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με απόρριψη αίτησης για έκδοση πολεοδομικής άδειας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας- Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2012/11/13 Α.Κ.Ι. 106/2010 Έκθεση αναφορικά με καταγγελία ατόμου με αναπηρία για τη μη λήψη των αναγκαίων εύλογων προσαρμογών για παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ΚΕΠΑ Word File
2012/10/31 Α/Π 42/2009 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με απόρριψη αίτησης για κάλυψη εξόδων θεραπείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/10/31 Δράση 3/2012 Τοποθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με διενέργεια εξάτασης DNA για μεταναστευτικούς σκοπούς Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών Word File
2012/10/30 Α/Π 974/2012 & Α/Π 1408/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την παραβίαση του Δικαιώματος της αναφοράς από το Υπουργείο Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/10/25 Α/Π 567/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την μη αντικατάσταση της Λογοθεραπεύτριας που εξυπηρετούσε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/10/25 Α/Π 1228/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με απόρριψη αίτησης κάλυψης ιατρικών εξόδων από το Υπουργείο Υγείας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Υγείας Word File
2012/10/25 Α/Π 1413/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου αναφορικά με καθυστέρηση εξέτασης αίτησης παραπονούμενου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου Word File
2012/10/25 Α/Π 1823/2011 'Εκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αναφορικά με παράλειψη του να συμμορφωθεί με όρο γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής σε σχέση με τη Λίμνη Παραλιμνίου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Word File
2012/10/20 Α/Π 2412/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρακτική του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) να επιβάλλει αποχετευτικά τέλη σε (πρώην) ιδιοκτήτες τεμαχίων/οικοδομών μετά τη μεταβίβαση τους αντί στους νέους ιδιοκτήτες ή κατόχους Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΣΑΠΑ Word File
2012/10/18 Α/Π 574/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την αντιμετώπιση ιατρικού περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Υπουργείο Υγείας Word File
2012/10/15 Α/Π 1225/2012 , Α/Π 1263/2012, Α/Π 1354/2012 Α/Π 1376/2012, Α/Π 1402/2012, Α/Π 1425/2012, Α/Π 1839/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το εξεταστικό δοκίμιο στο μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Παγκύπριες Εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2011-2012 Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Word File
2012/10/11 Α/Π 2230/2010 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναφορικά με την απόρριψη αιτήματός για παραχώρηση αναπηρικού επιδόματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
2012/10/10 ΑΠ 1565/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την μη ανταπόκριση του Δήμου Παραλιμνίου σε επιστολή πολίτη ο οποίος ζήτησε πληροφορίες για θέματα που θεωρούσε ότι ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του Δήμου Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Word File
2012/10/10 ΕΜΠ 4.02 Έκθεση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων αναφορικά με την επίσκεψη που διενεργήθηκε στη Στέγη Ηλικιωμένων «ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΙΩΤΙΣΣΑ» στο Τραχώνι στις 21 Αυγούστου 2012 Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Word File
2012/10/08 Α/Π 2219/11, A/Π 2223/11, Α/Π 2293/11, Α/Π 544/12, Α/Π 1213/12, Α/Π 1414/12, Α/Π 1457/12, Α/Π 1657/12, A/Π 1895/2012 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κράτηση των Σύριων υπηκόων Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπουργείο Εσωτερικών, Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων Word File
2012/09/26 Α/Π 609/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά του Δήμου Παραλιμνίου σε σχέση με την παράλειψη του να επιληφθεί παράνομων οικοδομικών εργασιών Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δήμος Παραλιμνίου Word File
2012/09/26 Α/Π 238/2011 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με ενέργεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για μείωση δημόσιου βοηθήματος Βασικός Κορμός Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Word File
05/16/2022 A/Π 610/2020 Έκθεση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για χρήση ιδιωτικού τεμαχίου για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας χωρίς αποζημίωση Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κτηματολόγιο Acrobat Reader File
03/12/2021 ΑΥΤ 14/2021 Τοποθέτηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Acrobat Reader File
Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Back To Top