Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που διοργάνωσαν ο συνήγορος του Πολίτη και το συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019, στην Αθήνα.