Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα δικαίωμα στην επαρκή στέγαση και την κλιματική αλλαγή.


Στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντησητου ΟΗΕ με θέμα δικαίωμα στην επαρκή στέγαση και την κλιματική αλλαγή.