Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Λειτουργός του Γραφείου πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα Ρατσισμός/Διακρίσεις


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου στις 13/4/2021, πραγματοποίησε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα Ρατσισμός/Διακρίσεις.