Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό εργαστήρι που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για σύσταση Επιτροπών Ισότητας / Λειτουργών Ισότητας στο Δημόσιο Τομέα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στις 17 Μαρτίου 2022 στο διαδικτυακό εργαστήρι που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για σύσταση Επιτροπών Ισότητας / Λειτουργών Ισότητας στο Δημόσιο Τομέα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.