Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο σεμινάριο του Equinet με θέματα «Pay Transparency», «Gender-based violence and equality bodies» και «Domestic & care workers»


Η Λειτουργός Α', κ. Δέσποινα Μέρτακκα και η Λειτουργός κ. Μαρία Δημητρίου, συμμετείχαν στις 12 Μαίου 2021, στο διαδικτυακό σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας για το Φύλο του Equinet με θέματα «Pay Transparency», «Gender-based violence and equality bodies» και «Domestic & care workers».