Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Rebuilding a fairer Europe after Covid-19 by extending protection against discrimination to new grounds»


Στις 30/03/2022, ο Λειτουργός A΄του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας, συμμετείχε σε Διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Rebuilding a fairer Europe after Covid-19 by extending protection against discrimination to new grounds»