Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υλοποίηση εκπαίδευσης από Λειτουργό του Γραφείου αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου υλοποίησε, ως εκπαιδεύτρια, σεμινάρια και εργαστήρια αναφορικά με τον Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα Κατάρτισης Γραμματειακών Λειτουργών σε θέσεις προαγωγής.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου και 21 Μαρτίου 2018, στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.