Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε συνάντηση του EU Framework (FRA) με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


O Λειτουργός τηου Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχε στη συνάντηση του EU Framework (FRA) με τους Εθνικούς Μηχανισμούς Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (Meeting of the EU Framework with the national monitoring mechanisms for the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2017, στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλες.