Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Capacity Building on Artificial Intelligence"


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 22 και 30 Απριλίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα "Capacity Building on Artificial Intelligence".