Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου συμμετείχε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης «Κοινοτικής Αστυνόμευσης» με διάλεξη με θέμα «Κοινωνικές/Εθνικές Ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός», στις 25 Απριλίου 2018