Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Η Λειτουργός του Γραφέιου Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε με διάλεξη σε διήμερο σεμινάριο για την Καταπολέμηση της Ξενοφοβίας, του Ρατσισμού και του Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2019, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.