Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριοη της National Expert MoveS Cyprus με θέμα: "Recent developments concerning Free Movement of Workers and Social Security Coordination on the EU level, and assessment of impacts on Cypriot law and practice (emphasis on posting, family benefits, Brexit, and health care)"


Η Λειτουργός κ. Γεωργιάνα Κυριάκου συμμετείχε, στις 27 Οκτωβρίου 2021, διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε η National Expert MoveS Cyprus με θέμα: "Recent developments concerning Free Movement of Workers and Social Security Coordination on the EU level, and assessment of impacts on Cypriot law and practice (emphasis on posting, family benefits, Brexit, and health care)"