Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσιάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία, με θέμα «Σεβασμός και Προστασία ων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Η Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου πραγματοποίησε παρουσιάσεις στην Αστυνομική Ακαδημία, με θέμα «Σεβασμός και Προστασία ων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Οι παρουσιάσεις έγιναν στις 17 Απριλίου και 28 Μαΐου 2019 και απευθυνόταν σε Αστυνομικούς που ασχολούνται με τη διερεύνηση υποθέσεων σε γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης και σε Ειδικούς Αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούν τέτοιας φύσεως καθήκοντα με βάση τα οποία έρχονται σε επαφή με το κοινό.