Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή παρουσίαση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε ως ομιλήτρια στις 23 Φεβρουαρίου 2021 σε διαδικτυακή συνάντηση με φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου όπου και παρουσίασε τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων και τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.