Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνέδριο του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) με θέμα "From wrongs to rights - Ending severe labour exploitation
Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνέδριο του European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) με θέμα "From wrongs to rights - Ending severe labour exploitation".

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2019, στις Βρυξέλλες.