Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και στις 7 Οκτωβρίου 2021, σε τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για στοχευμένη και αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς.