Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συναντήσεις της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Voiceit" με σκοπό τη ετοιμασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων


Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε τέσσερις συναντήσεις της Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων που συστάθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Voiceit" με σκοπό τη ετοιμασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021 (8/1/2021, 15/2/2021, 1/3/2021 και 22/3/2021.