Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήρι αναφορικά με τον κατάλογο δεδομένων που δημοσιεύει ο κάθε δημόσιος φορέας στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων.Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη και Έλενα Καρεκλά συμμετείχαν Έλενα σε εκπαιδευτικό εργαστήρι σχετικά με τον κατάλογο δεδομένων που δημοσιεύει ο κάθε δημόσιος φορέας στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων και τους τρόπους δημοσίευσης αυτών των δεδομένων.

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σε συνεργασία με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρο, στις 20 Φεβρουαρίου 2019.