Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του ENNHRI (Legal Working Group)


Στις 24 και 25/9/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Νομικών Θεμάτων του ENNHRI (Legal Working Group)