Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση σε στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας


Ο Λειτουργός Α του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας, προέβη σε παρουσίαση σε στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας (ΓΚΕΠΑ) με θέμα: Αρμοδιότητες Επ.Δ.Α.Δ. – Κρατική Υποχρέωση Σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Παρεμβάσεις του Επιτρόπου Διοικήσεως για την Καταπολέμηση του φαινομένου.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ήταν στα πλαίσια προγράμματος εκπαίδευσης των στελεχών του ΓΚΕΠΑ με θέμα: «Εμπορία Προσώπων: Αναγνώριση Θυμάτων και Χειρισμός Υποθέσεων»