Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε Online focus group σχετικά με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μετά από πρόσκληση από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας.


Στις 8/9/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε Online focus group σχετικά με ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μετά από πρόσκληση από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας.