Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διοργάνωση σεμιναρίου αναφορικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών


Διοργάνωση σεμιναρίου αναφορικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της ως Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών, διοργάνωσε τετραήμερο σεμινάριο αναφορικά με τις διαδικασίες παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν ως εκπαιδευτές εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών και της FRONTEX, καθώς και ο πρώην εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 2-5 Νοεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο The Classic Hotel στη Λευκωσία.


Το σεμινάριο συγχρηματοδοτήθηκε απο το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.