Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνάντηση της ομάδας εργασίας (Working Group Law) Equinet


Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνάντηση της ομάδας εργασίας (Working Group Law) Equinet κατά την οποία συζητήθηκε η ετοιμασία προσχεδίου έκθεσης σε σχέση με τις ηλιακές διακρίσεις που διαπιστώνονται στα κράτη μέλη του Δικτύου με στόχο να παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι φορείς ισότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11-12 Οκτωβρίου 2018, στη Μάλτα.