Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διαδικτυακή συνάντηση του ENNHRI CRPD Working Group


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΕNNHRI CRPD Working Group).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2020.