Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου παρέθεσε, στις 4 Μαρτίου 2019, διάλεξη σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια του μαθήματος του Διοικητικού Δικαίου, του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως ως μορφής εξωδικαστικού ελέγχου της διοίκησης.