Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στην τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εθνικών Προτεραιοτήτων, στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit, με θέμα «Ρητορική και Εγκλήματα Μίσους και Ισότητα και Προστασία από Διακρίσεις»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 1/3/21, στα πλαίσια του προγράμματος Voiceit, στην τέταρτη συνάντηση της Ομάδας Εθνικών Προτεραιοτήτων με θέμα «Ρητορική και Εγκλήματα Μίσους και Ισότητα και Προστασία από Διακρίσεις».