Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ»


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου και Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ», το οποίο διοργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.