Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, που διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, με εμπειρογνώμονες από Νορβηγία, σε σχέση με την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια.