Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεσογειακών Επιτροπών


Στις 7 Μαίου 2021, η Λειτουργός Α' του Γραφείου κ. Δέσποινα Μέρτακκα, εκπροσώπησε την Επίτροπο Διοικήσεως σε διαδικτυακή συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεσογειακών Επιτροπών.